Home

Wat is een grens

Een grens vormt de scheidingslijn tussen twee landen of andere (meestal bestuurlijke) eenheden. Algemeen onderscheidt men: ==Natuurlijke grenzen== Bij het afbakenen van natuurlijke grenzen zijn er meestal weinig problemen. Wanneer een gebergte de grens vormt kan men die meestal over de bergruggen trekken Een grens is een persoonlijke eigendomslijn die aangeeft voor welke zaken wij verantwoordelijk zijn. Met andere woorden; grenzen definiëren wie we wel en wie we niet zijn grens - Zelfstandignaamwoord 1. een al dan niet denkbeeldige scheidingslijn ♢. De grens tussen twee stroomgebieden. 2. de raaklijn tussen twee landen ♢ Als we geluk hebben kunnen we morgen de Poolse grens bereiken Een persoonlijke grens is, zoals de naam al zegt, persoonlijk. Hij is voor iedereen anders. Wat voor de ene persoon grens overscheidend is, hoeft voor de ander helemaal niet zo te zijn. Doordat ze persoonlijk zijn ben jij de enige die ze in beeld kan krijgen. Dat kan niemand voor je doen Een grens is een afperking, een afbakening wat van jou is en wat van de ander is. Uiteraard heb je ook een eigen grens. Zeg eens een denkbeeldige afscheidingslijn tussen wat je wel en niet kunt, een grens heb je qua mogelijkheden en kunnen, tussen wat je wel en niet wil. Een persoonlijke grens kan gaan over wat je wel en niet aan kunt, waar je.

Grens - 12 definities - Encycl

Een kunstmatige grens is een grens die je niet per se hoeft te kunnen zien. Dit zijn grenzen die vastgesteld zijn door de mens, en niet door de natuur of de omgeving. Vaak zie je alleen het verschil in huizen en talen op plaatsnaamborden dat je in een ander land bent De boomgrens is de grens van een habitat tot waar bomen voorkomen. Voorbij de boomgrens laten de milieuomstandigheden geen bomen meer toe. De bekendste boomgrens is de lijn waar de temperatuur de onderscheidende factor is. Dit type boomgrens komt voor aan de beide polen en in gebergten Om een bestaande grens opnieuw zichtbaar te maken in het terrein voeren wij een grensreconstructie uit. Een landmeter komt langs en laat u zien waar de kadastrale grens ligt. Wij adviseren u een grensconstructie uit te laten voeren als u: een grensconflict met uw buren op wilt lossen; een perceel wilt (ver)kopen en de grenzen onduidelijk zij Het kan dan gaan om een attest van de werkgever, een attest van de dokter voor de zorg voor anderen of medische zorg, bewijs van co-ouderschap, kopie van een vliegtuigticket om iemand af te halen als een ander vervoermiddel niet mogelijk is, een bewijs voor de zorg voor dieren die over de grens staan, Situatie aan de Belgische grenze

in Charivarius' Een Ander Woord (1945): einde: uiteinde, eindpunt, eindpaal, grens, slot, besluit, afloop, uitslag, uitkomst, termijn, verstrijken, doel grens. Woon je in een grensgemeente, directe buurgemeente of grensregio, dan mag je de grens over voor de dagdagelijkse en levensnoodzakelijke activiteiten zoals een bezoek aan de buurtwinkel of apotheker. Studiegerelateerde reizen blijven toegestaan, en dan in het bijzonder voor leerlingen, studenten en stagiairs die een uitwisselingsprogramma volgen, en voor onderzoekers met een gastovereenkomst Wat is de inkomensgrens? Is je inkomen minder dan € 19.758,- dan krijg je de maximale toeslag. Is je totale vermogen meer dan € 106.941,- voor alleenstaanden en € 131.378,- voor stellen, dan kom je niet meer in aanmerking voor het kindgebondenbudget om dwingende gezinsredenen (zoals bezoek aan een partner, of in geval van co-ouderschap, of voor een begrafenis of huwelijk) om professionele redenen (zoals zakenreizen, of topsporters voor een training of wedstrijd Wat betekent Kunstmatige grens? Hieronder vind je 6 betekenissen van het woord Kunstmatige grens. Een kunstmatige grens is een grens die gemaakt is door de mens Er is dan aangegeven dat je in een ander land zit (bijv. grensbordjes palen gemaakten duinen en is niet gemaakt door de natuur) en dat is het

marjovdmark, Model, Noordwijk, Zuid-Holland, Netherlands

Grenzen Uitleg wat grenzen zij

Tussenpunten geven aan wat de afstand is tussen de plaats van huidige bebouwing op het perceel en de grens. Dit is bijvoorbeeld handig wanneer de grenzen van uw grond schuin lopen. Na een Grensreconstructie weet u precies waar u de erfafscheiding mag plaatsen Wat verwachten we van mensen anders dan van bijvoorbeeld computers of dieren? Is er een grens tussen menselijk en niet-menselijk? Zo ja, waar ligt deze? Is deze grens verschoven door nieuwe technologieën en voortschrijdende kennis over wat ons écht mensen maakt? Deze minor biedt een filosofische verdieping van deze fundamentele vragen Binnengrens - grens tussen landen die een geheel vormen, bijvoorbeeld de Benelux of de Europese Unie. → buitengrens. Aan de vooravond van Europa 1992 vestigden zich in Brussel honderden lobby-kantoren. De belangenvertegenwoordigers leken een schimmig spel te spelen

Wat is de betekenis van grens - Ensie - encyclopedie sinds

Gevolg was dat de moeder een klacht indiende tegen haar en de inspectie onderzoek ging doen wat er precies gebeurd was. Gelukkig liep het met een berisping af maar wel nadat Marianne middels een coachingstraject had aangetoond dat zij echt gewerkt had aan het onderwerp professionele betrokkenheid (c.q. professionele afstand houden) Virussen zijn geen levende wezens, maar soms gedragen ze zich wel zo. Wat is een virus? Over vijanden en vrienden op de mysterieuze grens tussen leven en levenloosheid Je weet dat je nu voor een keuze staat: mijn grens overschrijden, of laten overschrijden, óf er voor kiezen om mijn grens te beschermen. Natuurlijk is die laatste je beste optie. Je beschermt namelijk niet alleen je grens, maar je schept ook duidelijkheid (voor jezelf en/of voor de ander), je komt krachtiger over en je behoedt jezelf voor mentale en fysieke kwaaltjes Een grens is een rand van een land. Als je dan over die grens gaat, ben je officieel in het andere land. Een Grens is vrijwel altijd aan de buitenkant van een land, maar er is een uitzondering: een enclave.Dat is een land in een ander land en dan zit de grens zijn aan de buitenkant Woordherkomst en -opbouw Leenwoord uit het Nederduits, in de betekenis van 'scheidingslijn' voor het eerst aangetroffen in 1573 Via het Duitse Grenze van het Poolse granica

Hart over de Grens: Ooit een nijlpaard bij de tandarts gezien?

Een grens is overschreden, zegt je lichaam. Negatieve emoties die gepaard gaan met grenzen overschrijden leveren ook stress en fysieke haperingen op. Boosheid, verontwaardiging of frustratie doen dat met je. Daarom is het van belang om exact te weten wat je grenzen zijn - zodat je er zorgvuldiger en assertiever mee om kunt gaan. Wat zijn jouw grenzen Wat is een grens van de productie-mogelijkheden? De grens van de productie-mogelijkheden is een economisch concept dat wordt gebruikt om te beschrijven hoeveel van een bedrijf rationeel kan worden verwacht. De grens van de productie-mogelijkheid bepaalt of een bedrijf zijn middelen efficiënt gebruikt of niet Leuke vraag! Het heeft niet te maken met verschil in grootte, maar met hoogte. De grens is soms onduidelijk. Alles wat plat is leg je neer zoals papie, lepels, messen, een kleed,een pen En hoge dingen zet je neer: een vaas, een kopje, maar ook een schoteltje (terwijl dat niet hoog is!) evenals een bord. Meubels zet je neer, net als dieren U begrijpt de ander, u kunt zich inleven in de ander en u bent betrokken op de ander. Anderzijds is het belangrijk om de juiste afstand te houden. Doet u dat niet dan overschrijdt u een grens. In ieder geval de grens van uw medemens en eigenlijk ook uw eigen grens Een vroege leerling is dus wat jonger dan de meesten in zijn/haar klas, een late leerling wat ouder. Toegevoegd na 2 minuten: De grens lag vroeger stipt op 1 oktober, maar is tegenwoordig wat soepeler. Er wordt ook naar het kind zelf gekeken (is hij/zij gebaat bij een jaar langer kleuteren?

Bij een te hoog inkomen, kan het recht op huurtoeslag nog steeds € 0 zijn. Wat is er dan veranderd? De huurtoeslag wordt in 2020 langzaam afgebouwd naarmate uw inkomen hoger is. In 2019 kon het nog zo zijn dat wanneer uw inkomen een klein beetje steeg, en daarmee net boven de grens uitsteeg, uw recht op huurtoeslag ineens verdween Zo'n grens is immers van belang om bij een T waarde onder die grens extra alert te zijn op hart- en vaatziekten. Verschillende grenswaarden testosteron. Op Europees niveau zijn urologen het eens over een grens van 12 nmol/l; endocrinologen leggen de grens wat lager bij 10,5 nmol/l

UNESCO Geopark Vulkaneifel | Natuur | Vakantieregio Eifel

Deze grens is van toepassing op huishoudens van 3 of meer personen. Aanvangshuur woning is hoger Voor gezinnen met een minimuminkomen is een huurprijs boven de (hoge) aftoppingsgrens onbetaalbaar. Wie een woning betrekt met een huur boven deze grens, moet een (te) groot gedeelte van de huur zelf betalen Er is een grens overschreden, je wordt als overheid nu gedwongen maatregelen te nemen en die kunnen wat ons betreft niet ver genoeg gaan. De ongeregeldheden in Veen zijn 'onacceptabel en.

Wat is de grens tussen autisme en hoogbegaafdheid? Wij zijn een gezin van zes mensen - vier daarvan hebben de diagnose autisme. Drie van hen zijn daarnaast ook hoogbegaafd, met IQ's tussen 140 en 155. Zij hebben dus hoogintelligent autisme. De vierde heeft naast autisme de aandachtsstoornis ADD (Attention Deficit Disorder) Voor de hersenen vervaagt zo de grens van je lichaam. Wat je vlak bij je hand ziet en hoe je je hand voelt wordt een eenheid. Over het algemeen strekt die PPS zich uit tot ongeveer 30 cm buiten je hand. Maar nu wordt het nog interessanter. Als je een instrument gebruikt kan dat veranderen. Je ziet bijvoorbeeld een snoepje 50 cm van je hand.

Hedwige-Prosperproject en Doelpolder

Burgemeester Urk: 'Dit kan niet langer, hier is een grens bereikt' Burgemeester Cees van den Bos van Urk heeft zondagmiddag in een videoboodschap zijn afschuw geuit over een groep Urker. Het is een onderwerp dat alle lagen van de bevolking treft. Vooral bij mensen met een licht verstandelijke beperking. Grensoverschrijdend gedrag vindt plaats op psychologisch, fysiek, seksueel, financieel en materieel vlak Heeft u een inkomen boven deze grens, dan komt u niet in aanmerking voor minima-regelingen. Voor bijzondere bijstand kan een gemeente draagkracht berekenen. Dit is het bedrag dat u zelf moet betalen. Met deze tool gaat u na wat dat betekent voor jullie inkomen Als je je boodschappen wilt doen in Duitsland, rijd je natuurlijk niet zomaar het land in, op zoek naar een grote supermarkt of drogisterij. Het is handig om een beetje te kijken wat voor jou gunstig ligt. Het slimste is om een dorp net over de grens te pakken en niet te wachten tot je in een stad bent Sociale huur is bedoeld voor mensen die een koopwoning of een huurwoning in de vrije sector niet kunnen betalen, ook al blijkt die grens in de praktijk vaak nogal laag te liggen. Woningcorporaties zijn verplicht jaarlijks minimaal 80% van hun vrijgekomen sociale-huurwoningen toe te wijzen aan huishoudens met een inkomen tot € 36.798 (2018)

Wat zijn de inkomensgrens en vermogensgrens voor een pro deo advocaat & hoeveel eigen bijdrage betaalt u? Inkomensgrens pro deo advocaat. Om de juridische bijstand door een advocaat toegankelijker te maken, is de pro deo advocaat in het leven geroepen. Of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand in de vorm van een pro deo advocaat, wordt bepaald door uw inkomen en vermogen De werkelijkheid begint steeds meer te lijken op een verhaal van Stephen King, die alleen kan schrijven als hij dronken/bezeten is (geweest). Of anders een situatie uit een sprookjesboek of een mythe of zo'n rare droom die meer echt lijkt dan een droom. Iets wat in het normale leven en bewustzijn niet kan gebeuren, maar nu toch gebeurt

Wanneer de vaccinatiegraad onder de kritische grens komt, betekent dit niet meteen een uitbraak van een epidemie. Als er nog veel immuniteit in de bevolking aanwezig is door eerdere uitbraken en vaccinaties kan de immuniteit een tijd boven de groepsbeschermingsgrens blijven. Uitbraken zijn dan veelal klein Grens zorgtoeslag en eigen vermogen. Ook kijkt de Belastingdienst naar je vermogen om te bepalen of je recht hebt op zorgtoeslag. Je vermogen mag in 2021 niet hoger zijn dan 118.479 euro voor alleenstaanden. Toeslagpartners mogen een gezamenlijk vermogen van maximaal 149.819 euro hebben. Heb je meer vermogen, heb vervalt je recht op zorgtoeslag

Branden jullie een kaarsje? • BoktEn we noemen hem - Marjolijn van Heemstra

Wat is je persoonlijke grens? Rösken Coachin

Grenzen leren aangeven betekent meer dan NEE leren zegge

 1. De grens van de zorgtoeslag wordt ieder jaar bepaald en is inkomensafhankelijk. Deze is bedoeld voor mensen met een lager inkomen om de zorg betaalbaar te maken. De inkomensgrens van de zorgtoeslag in 2021 bedraagt: Om te checken of je in aanmerking komt voor deze toeslag, raden we je aan om een proefberekening te laten maken
 2. U krijgt in 2020 of 2021 een vergoeding van maximaal € 5,00 per uur, met een maximum van € 180 (2020: € 170) per maand en € 1.800 (2020: € 1.700) per jaar. Deze maximumbedragen gelden voor het totaal van de vergoeding voor uw inzet. U bent jonger dan 21 jaar. En u hebt afgesproken dat u voor uw inzet per uur een vergoeding ontvangt
 3. De overheid is dit jaar een grens over gegaan, en de vraag is of er een weg terug is. Eind vorig jaar had Rutte er nog grote moeite mee ons burgers op te leggen dat we wat zachter moeten rijden
 4. uten van Wilsumer Berge. U kunt dus gemakkelijk Nederland én Duitsland ontdekken tijdens een vakantie op onze camping aan de grens
 5. Soms was het een muur, soms een aarden wal of zoals in Nederland een rivier. Het bekendste voorbeeld van een muur als grens is de Muur van Hadrianus in Engeland. Deze muur van 117 kilometer lang, werd gebouwd in opdracht van keizer Hadrianus. De Muur van Hadrianus is een van de best bewaakte stukken van de Romeinse limes

Kunstmatige grenzen: wat zijn dat? - Mr

Boomgrens - Wikipedi

Een grens kun je niet zomaar aan voorbij. De vraag is dan ook: Is voor jou een grens ook echt een grens? Want een grens is een punt waar je niet zomaar aan voorbij kunt gaan. Als je een muur ziet als een fysieke grens, dan weet je dat je daar niet zomaar aan voorbij kunt. En dat is wel wat er in praktijk bij nogal wat subassertieve vrouwen gebeurt Vertalingen in context van grens aan wat in Nederlands-Engels van Reverso Context: Er is een grens aan wat we kunnen doen om ze te voorkomen

Situaties waarin het handig is om uw erfgrens te bepalen

Wat maakt nu de kerk van het Limburgse Neeritter Nederlands en het kasteel, twee passen over de grens, Lees ook over het trekken van de grens: Een precaire ruil van plukjes grond Waar ligt de armoedegrens? 27 september 2016 | Auteurs: Jean Marie Wildeboer Schut, Benedikt Goderis en Stella Hoff. Twee referentiebudgetten. Er zijn twee referentiebudgetten om armoede vast te stellen. Deze geven aan hoeveel geld een alleenstaande nodig heeft voor onvermijdelijke of zeer wenselijke uitgaven Neem 15-30 minuten om de werkvorm 'Wat is jouw grens' met een groep medewerkers te doen. In een werkoverleg, workshop of bijzondere bijeenkomst. STAP VOOR STAP: • Kies waar je het met de deelnemers over wilt hebben. • Vraag de deelnemers om in groepjes van 3-4 personen minstens 3 voorbeelden van 'situaties op de grens' te benoemen

Wat als je de grens over moet? Crisiscentru

Een goed voorbeeld hiervan is bedreiging: Als je op straat iemand bedreigt, is dat heel zichtbaar. En als je daarbij ook nog eens geweld gebruikt, is het bovendien heel duidelijk dat je een grens overgaat en iets doet wat niet mag. Als je iemand via bijvoorbeeld WhatsApp bedreigt, lijkt het misschien minder erg of serieus Een gebrek aan middelen in Engeland is echter uitgesloten, vermoeden exporteurs. Voorafgaand aan Brexit is het Verenigd Koninkrijk namelijk 'extreem bevoorraad', zegt ook Hofmeyer. Daardoor is het ladingaanbod naar Engeland al afgenomen en doordat het land nu in een volledige lockdown zit, zal het volume aan lading de komende tijd ook zeker niet gaan toenemen'', verwacht hij EEN OVERDENKING. Wat is de grens bij 'voor jezelf zorgen' versus 'de groep dienen? De groepscultuur binnen defensie is heel sterk. Je hebt dezelfde opleiding, moet dezelfde eisen halen, je gaat door dezelfde ellende heen, je kleedt je hetzelfde, je zegt vrijwel hetzelfde en je denkt bijna hetzelfde

Synoniemen van grens; ander woord voor grens - synoniemen

In een video spreekt omwonende Patrick uit Zundert, vlakbij de Belgische grens, zijn zorgen uit. Hij woont in een Natura-2000-gebied en daar staat hij ook tijdens een interview. Je hoeft maar rond te draaien hier en je ziet stallen die als paddenstoelen uit de grond zijn gestampt. In de gemeente Wuustwezel zijn er een stuk of 26 van Netflix breekt door grens 200 miljoen abonnees. Daarop boekte het bedrijf een nettowinst van 542 miljoen dollar, wat iets minder is dan een jaar eerder. DFT Dagelijks Een filmpje, een advertentie, een mindmap, een brief Wij zijn benieuwd wie jij bent. Reageer wel voor 8 februari 2021 via onze sollicitatiepagina door te klikken op de solliciteerbutton.Misschien heb je nog wat vragen over de functie of de sollicitatieprocedure Voorbeeld 2: Een meerpersoonshuishouden krijgt van het deel tussen 432,51 en 663,40 euro (de aftoppingsgrens voor drie- en meerpersoonshuishoudens) nog 65 procent vergoed, en van het deel daarboven 0 procent (tenzij tenminste een persoon ouder dan 65 of gehandicapt is, dan 40 procent) Wat de meerderheid van de deelnemers aan de Stelling van de Dag betreft gaat het toegestane alcoholpromillage voor automobilisten naar nul. Uitslag Stelling: 0,0 is een duidelijke grens

Mag ik naar mijn partner over de grens? En hoe bewijs ik

Thierry Baudet: 'Ergens moet je de grens trekken: dit accepteren wij als een normaal risico van het leven' De lijsttrekkers spreken. Vandaag: Thierry Baudet (38). De leider van Forum voor Democratie raakte een hoop prominente leden en virtuele zetels kwijt na de recente machtsstrijd in zijn partij, maar twijfelt niet aan zijn gelijk Wat is Frontera: Grens is een woord dat verwijst naar de territoriale limiet van een gebied, een land, een perceel of een eigendom, dat echt of denkbeeldig kan zijn. Het woord komt van de Latijnse frons of frontis, wat 'voorkant' of 'gevel' betekent. Vroeger had het de barrièreconnotatie van een tegenovergesteld gebied Betekenis grens. Er is al veel gezocht naar de betekenis van grens en we hebben al veel mensen geholpen met het vinden van de betekenis. Wij hopen dat jij ook wat aan de informatie op deze website hebt gehad. En zien je graag in de toekomst nog een keer terug op onze website Wat is de grens? Kranten schrijven bijna dagelijks over comazuipen, happy slapping, internetverslaving, hangjongeren, indrinkketen, breezersletjes, snackseks... zijn wij ontspoord? Een paar onderzoekers van de Radboud Universiteit Nijmegen hebben daarom een testje gemaakt

Wat is de inkomensgrens voor alle toeslagen

Wat een grens is, waarvoor die ooit bedoeld was en de functie die zij uitoefent zijn zaken die niemand nog lijkt te snappen. Vreemd, eigenlijk. Het zegt iets over onze maatschappij en ons denken. Grenzen zouden er niet moeten zijn, is het heersende paradigma Grenzen aangeven is niet lastig wanneer je precies weet wat de grenzen zijn. Als je de letterlijke grens oversteekt naar een buurland en je passeert daarbij een kenmerk (paal/ bord etc.) weet je dat je een grens overgaat. Echter: als je in een bos loopt, zonder markering, passeer je een grens zonder dat je er erg in hebt. Dit maakt grenzen.

Mag je nog de grens over? En wat met quarantaine en

Dat bepaalde gedeeltes van twee landen tegelijkertijd zijn, of dat de kleur van het ene land langzaam vervaagt en overgaat in het andere land. Nee, op zo'n kaart zie je een harde lijn getekend op het punt waarbij de twee landen hebben afgesproken dat er een grens is Echter moet benzine over de grens dan wel zelf betaald worden. Dit klinkt natuurlijk heel aantrekkelijk, maar hierdoor zit een werknemer snel over de 500 privé kilometers en moet er dus bijtelling betaald worden. Maar wat zijn nu precies twijfelgevallen? Een kind van de crèche halen na het werk of even snel een boodschap doen bij het. Aanvraagformulier. Er is veel onduidelijkheid over de grens tussen Nederland en Duitsland. Er is nogal wat verschil in beleid tussen de Nederlandse regering en de Duitse overheid, als het om de aanpak van de coronacrisis gaat

Wandelen in Twente | NatuurmonumentenDe Grotten van Kanne vzw: De Spiegeltochtde bosatlas - Nederland van Boven - VPROMassa-evacuatie uit badplaatsen Australië om bosbrandenWestelijke gorilla - WNF

Wat is de grens van 'gemengde kosten' voor een Vof?Gemengde kosten zijn maar gedeeltelijk aftrekbaar. Maar u kunt er ook voor kiezen een vast bedrag niet in aftrek te brengen. Wat is de beste. Wat bepaalt de grens vrije sector - sociale huur? De z.g.n. puntentelling (WWS) bepaalt de maximale huurprijs van een sociale-huurwoning, voor woningen in de vrije sector geldt dit niet. Dit puntensysteem geeft de kwaliteit van een huurwoning in punten weer en de grens ligt bij 145 punten voor zelfstandige woonruimte Om het vluchten te voorkomen sloot de DDR in 1952 een grens af, genoemd de Duits-Duitse grens; een 1378 kilometer lange grens tussen Oost- en West-Duitsland. De Berlijnse Muur was daar een onderdeel van. Die grens werd afgesloten met hekken, bewakingsposten en alarmen

 • Duurste stad ter wereld.
 • Rond de Tafel Amsterdam.
 • Snaarinstrument met lange hals.
 • RegioBank hypotheek.
 • Youtube josh exploring.
 • AirPlay Samsung TV app.
 • Rundfunk vpro.
 • Luke Skywalker LEGO.
 • Italiaanse meringue zonder thermometer.
 • Erfenis verwerpen vredegerecht.
 • Technologische ontwikkelingen voorbeelden.
 • Vlokken coating trap.
 • Sterrenkind test.
 • Gastroscopie ervaring.
 • ZDF Mediathek App.
 • Griekse halfgoden.
 • Les Misérables cast.
 • Peperroomsaus Jeroen Meus.
 • Sperry Bahama Dames.
 • Vilhena Transfermarkt.
 • Wiko View 4.
 • Zeilkamp 16.
 • Smee betekenis.
 • Simon Keizer Idols auditie.
 • Japanse tafel.
 • Drab (4 letters).
 • Ontologie ideologie.
 • Campanile Zwolle.
 • KPN fusie.
 • Kunststof schroten antraciet.
 • Steno machine.
 • Oudste taal ter wereld Aramees.
 • Bumbo Activiteitentafel.
 • Action figure laten maken.
 • Photoshop lighten foreground.
 • KAS kunstmest.
 • Bijnieren pijn.
 • HMT Ruilbeurs.
 • Currypasta maken.
 • Oude foto's Weert.
 • Puerto del Carmen uitgaansleven.