Home

Leviticus 21

Oude Testament(Bijbel in Statenvertaling), Het derde boek van Mozes genaamd Leviticus ; hoofdstuk 21 Rules for Priests. 21 The Lord said to Moses, Speak to the priests, the sons of Aaron, and say to them: 'A priest must not make himself ceremonially unclean for any of his people who die, 2 except for a close relative, such as his mother or father, his son or daughter, his brother, 3 or an unmarried sister who is dependent on him since she has no husband—for her he may make himself unclean

Leviticus 21. Wetten voor de priesters om heilig te leven 1 De Heer zei tegen Mozes: Zeg tegen de priesters, de zonen van Aäron: Een priester mag geen dode aanraken. 2 + 3 Hij mag alleen een dode aanraken als dat zijn moeder, zijn vader, zijn zoon, zijn dochter, zijn broer, of zijn ongetrouwde zus is 21 Geen enkele nakomeling van de priester Aäron die een gebrek heeft, mag aantreden om de offergaven aan de HEER aan te bieden. Omdat hij een gebrek heeft mag hij niet aantreden om voedsel aan zijn God aan te bieden. 22 Hij mag wel eten van het voedsel van zijn God, zowel van de heilige als van de allerheiligste offergaven

Leviticus 21 Het derde boek van Mozes Leviticus. HSV Wetten voor de priesters. 1 De HEERE zei tegen Mozes: Spreek tot de priesters, de zonen van Aäron, en zeg tegen hen: Een priester mag zichzelf niet verontreinigen met een dode onder zijn volksgenoten, 2 behalve met zijn. Leviticus 21 Leviticus 21. BGT 1 bijbel. Gerelateerde info . Opties . Bijbel in Gewone Taal (BGT) 20 Offer geen kinderen. 20 1 De Heer zei verder tegen Mozes: 2-3 'Zeg namens mij tegen de Israëlieten: 'Niemand van jullie mag zijn kinderen offeren aan de god Moloch Leviticus chapter 21 KJV (King James Version) 1 And the LORD said unto Moses, Speak unto the priests the sons of Aaron, and say unto them, There shall none be defiled for the dead among his people:. 2 But for his kin, that is near unto him, that is, for his mother, and for his father, and for his son, and for his daughter, and for his brother,. 3 And for his sister a virgin, that is nigh unto.

Leviticus 21 - Oude Testament - Statenvertalin

CHAPTER 21. Leviticus 21:1-24.OF THE PRIESTS' MOURNING. 1. There shall none be defiled for the dead among his people--The obvious design of the regulations contained in this chapter was to keep inviolate the purity and dignity of the sacred office.Contact with a corpse, or even contiguity to the place where it lay, entailing ceremonial defilement ( Numbers 19:14), all mourners were debarred. Leviticus 21 King James Version (KJV). 21 And the Lord said unto Moses, Speak unto the priests the sons of Aaron, and say unto them, There shall none be defiled for the dead among his people: 2 But for his kin, that is near unto him, that is, for his mother, and for his father, and for his son, and for his daughter, and for his brother. 3 And for his sister a virgin, that is nigh unto him. Leviticus 21. 21. Heiligingswetten voor de priesters. 1 En de Here zeide tot Mozes: Spreek tot de priesters, de zonen van Aäron, en zeg tot hen, dat geen hunner zich aan een dode zal verontreinigen onder zijn volksgenoten,. 39 25:39-46 Ex. 21:2 Wanneer een van jullie tot armoede vervalt en zichzelf aan jou verpandt, mag je hem niet als slaaf behandelen. 40 Je moet hem beschouwen als een loonarbeider of als een vreemdeling die bij je woont. Tot aan het jubeljaar zal hij voor je werken, 41 dan hoeft hij je niet meer te dienen en kan hij met zijn gezin terugkeren naar zijn eigen familie en naar de grond van zijn. The Structure of Leviticus 21 and 22. Chapters 21 and 22 divide into six sections, with each chapter having three sections. Each section is marked off by the statement, in slightly modified forms, I am the LORD, who sanctifies you (21:8, 15, 23; 22:9, 16, 32). This expression occurs elsewhere only in Leviticus 20:8

Leviticus 21 NIV - Rules for Priests - The LORD said to

21 Lev. 18:16 Wanneer een man de vrouw van zijn broer neemt, is dat onreinheid. Omdat hij de schaamte van zijn broer ontbloot heeft, zullen zij kinderloos zijn. 22 Lev. 18:26 U moet al Mijn verordeningen en al Mijn bepalingen in acht nemen en ze houden, zodat het land waar Ik u heen breng om er te wonen, u niet zal uitspuwen Leviticus 21 - NIV: The LORD said to Moses, Speak to the priests, the sons of Aaron, and say to them: 'A priest must not make himself ceremonially unclean for any of his people who die, except for a close relative, such as his mother or father, his son or daughter,. 21 En wanneer een man zijns broeders huisvrouw zal genomen hebben, het is onreinigheid; hij heeft de schaamte zijns broeders ontdekt; zij zullen zonder kinderen zijn. 22 Onderhoudt dan al Mijn inzettingen en al Mijn rechten, en doet dezelve; opdat u dat land, waarheen Ik u brenge, om daarin te wonen, niet uitspuwe

Leviticus 21 - BasisBijbe

Leviticus 21:1-24—Lees of download de Bijbel gratis. De Nieuwewereldvertaling van de Bijbel wordt uitgegeven door Jehovah's Getuigen Rules for Priests. 21 The Lord said to Moses, Speak to the priests, the sons of Aaron, and say to them: 'A priest must not make himself ceremonially unclean for any of his people who die, 2 except for a close relative, such as his mother or father, his son or daughter, his brother, 3 or an unmarried sister who is dependent on him since she has no husband—for her he may make himself.

Leviticus 21 - Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) - debijbel

 1. Wetten voor de priesters om heilig te levenDe Heer zei tegen Mozes: Zeg tegen de priesters, de zonen van Aäron:Een priester mag geen dode aanraken.en Hij mag alleen een dode aanraken als dat zi
 2. Leviticus 21 English Standard Version (ESV) Holiness and the Priests. 21 And the Lord said to Moses, Speak to the priests, the sons of Aaron, and say to them, No one shall make himself unclean for the dead among his people, 2 except for his closest relatives, his mother, his father, his son, his daughter, his brother, 3 or his virgin sister (who is near to him because she has had no husband.
 3. 21 No descendant of Aaron the priest who has any defect is to come near to present the food offerings to the Lord. He has a defect; he must not come near to offer the food of his God. 22 He may eat the most holy food of his God, as well as the holy food; 23 yet because of his defect, he must not go near the curtain or approach the altar, and so desecrate my sanctuary
 4. Leviticus 21:21. Keil and Delitzsch Biblical Commentary on the Old Testament. גּבּן a hump-backed man. דּק, lit., crushed to powder, fine: as distinguished from the former, it signified one how had an unnaturally thin or withered body or member, not merely consumptive or wasted away
 5. Leviticus 21 The Lord Is Holy 19 And the L ord spoke to Moses , saying , 2 Speak to all the congregation of the people of Israel and say to them , t You shall be holy , for I the L ord your God am holy . 3 u Every one of you shall revere his mother and his father , and v you shall keep my Sabbaths : I am the L ord your God . 4 w Do not turn to idols x or make for yourselves any gods of.
 6. Leviticus 21:1-24—Read the Bible online or download free. The New World Translation of the Holy Scriptures is published by Jehovah's Witnesses
 7. Leviticus 21:1-24 Rules for Priests 1 The Lord said to Moses, Speak to the priests, the sons of Aaron, and say to them: 'A priest must not make himself ceremonially unclean for any of his people who die, 2 except for a close relative, such as his mother or father, his son or daughter, his brother, 3 or an unmarried sister who is dependent on him since she has no husband—for her he may.

Leviticus 21 - And the LORD said to Moses, Speak to the priests, the sons of Aaron, and say to them: 'None shall defile himself for the dead among his people Leviticus 21 - And the LORD said unto Moses, Speak unto the priests the sons of Aaron, and say unto them, There shall none be defiled for the dead among his people

Leviticus 21:4 Nor shall he profane his posterity among his people, for I the Lord sanctify him. Leviticus 21:15. Leviticus, Old Testament, Talks Ron Reid October 10, 2019 LEVITICUS 21. Facebook 0 Twitter 0 Likes. Previous. Leviticus 22. Talks, Old Testament, Leviticus Ron Reid October 10, 2019 LEVITICUS 22 Leviticus 21:1 De HEERE zei tegen Mozes: Spreek tot de priesters, de zonen van Aäron, en zeg tegen hen: Een priester mag zichzelf niet verontreinigen met een dode onder zijn volksgenoten, 2. behalve met zijn naaste bloedverwant: met zijn moeder, met zijn vader, met zijn zoon, met zijn dochter, met zijn broer Leviticus 21. 21:1 Daarna zeide de HEERE tot Mozes: Spreek tot de priesters, de zonen van Aaron, en zeg tot hen: Over een dode zal een priester zich niet verontreinigen onder zijn volken. Literatuur

HSV - Leviticus 21 - Het derde boek van Mozes Leviticus

Leviticus 21 - Specific Instructions for the Priests A. Laws for priests in general. 1. (1-4) Priests are forbidden from touching dead bodies Leviticus 21:21-22 King James Version with Strong's Concordance (STRONG) - Read this chapter 21 No man H376 that hath a blemish H3971 of the seed H2233 of Aaron H175 the priest H3548 shall come nigh H5066 to offer H7126 the offerings H801 of the LORD H3068 made by fire: H801 he hath a blemish; H3971 he shall not come nigh H5066 to offer H7126 the bread H3899 of his God Gilbert House Fellowship #296: Leviticus 21-23 GOD'S HOLINESS requires perfection—a standard we can never meet on our own. This week, we discuss rules for the priesthood: Marriage, mourning, and physical qualifications; things the priests were forbidden to eat; and physical disqualifications for sacrificial animals Leviticus 20:7-8, 26; 21:6: Jehovah God is holy and demands that those who render him sacred service be holy. We must pursue holiness and remain physically and spiritually clean. Jehovah wants this because he is elevated his people around a degrading world who has no standard and to be a witness to world that people can live by Jehovah's standard he set

21 Maar alle insecten die springpootjes hebben, mogen jullie wél eten. 22 Dat zijn dus alle soorten sprinkhanen. 23 Maar alle andere insecten moeten jullie walgelijk vinden. 24 Daarvan worden jullie onrein. Als je een dood dier aanraakt, ben je tot de avond onrein. 25 Als je een dood dier opraapt, moet je je kleren wassen en ben je tot de. The Holy Bible: King James Version. Leviticus 21. The Holiness of the Priests: 1 : And the LORD said unto Moses, Speak unto the priests the sons of Aaron, and say unto them, There shall none be defiled for the dead among his people:: 2 : but for his kin, that is near unto him, that is, for his mother, and for his father, and for his son, and for his daughter, and for his brother Leviticus 21:21 . SV: Geen man, uit het zaad van Aaron, den priester, in wien een gebrek is, zal toetreden om de vuurofferen des HEEREN te offeren; een gebrek is in hem, hij zal niet toetreden, om de spijs zijns Gods te offeren Leviticus 21 - William MacDonald - Chapter Summary. Leviticus 21 and 22, along with 16 and 17, are addressed to Aaron and his sons. Priests were not to defile themselves by touching the dead except in the case of near kin. Even entering the tent of the dead defiled a person for seven clays (Num. 19:14) Study Leviticus 21 using Matthew Henry's Bible Commentary (concise) to better understand Scripture with full outline and verse meaning

Old Testament (King James Version of the Bible), The Third Book of Moses, Called Leviticus ; chapter 21 Leviticus 21:18. A flat nose — Most restrain this word to the nose, and to some great deformity relating to it. But according to others it signifies, more generally, a person that wants some member or members, because the next word, to which it is opposed, signifies one that hath more members than he should

Leviticus 21:5 . SV: Zij zullen op hun hoofd geen kaalheid maken, en zullen den hoek van hun baard niet afscheren, en in hun vlees zullen zij geen sneden snijden Leviticus 21:5 Context. 2 But for his kin, that is near unto him, that is, for his mother, and for his father, and for his son, and for his daughter, and for his brother, 3 And for his sister a virgin, that is nigh unto him, which hath had no husband; for her may he be defiled. 4 But he shall not defile himself, being a chief man among his people, to profane himself Leviticus 21: And the Lord said unto Moses, Speak unto the priests the sons of Aaron, and say unto them, There shall none be defiled for the dead among his people 21:2-3. Priests must not make any baldness on their heads. They [priests] shall not make baldness upon their head. 21:5a. Or shave off the corners of their beards. Neither shall they shave off the corner of their beard. 21:5b. Or make any cuttings on their flesh. Nor make any cuttings in their flesh. 21:5c. A priest must be holy to God 21) Geen man, uit het zaad van Aaron, den priester, in wien een gebrek is, zal toetreden om de vuurofferen des HEEREN te offeren; een gebrek is in hem, hij zal niet toetreden, om de spijs zijns Gods te offeren. 22) De spijs zijns Gods, van de allerheiligste dingen, 36) en van de heilige dingen, 37) zal hij mogen eten; 23

De populairste bijbelteksten uit het hoofdstuk Leviticus 21. Lees het hoofdstuk Leviticus 21 online 13 After they had gone, an 20 angel of the Lord 21 appeared to Joseph in a dream and said, Get up, take the child and his mother and flee to Egypt, and stay there until I tell you, for Herod 22 is going to look for the child to kill him. 14 Then he got up, took the child and his mother during 23 the night, and went to Egypt. 15 He stayed there until Herod 24 died — [Torath Kohanim 21:10; Yev.22b] And this is the simple meaning of the verse: A husband shall not defile himself for his relative [i.e., his wife], while she is still among his people, i.e., while she has [non- kohen] relatives who can attend to her burial, for she is therefore not under the category of an unattended deceased

Leviticus Chapter 21 וַיִּקְרָא א וַיֹּאמֶר יְהוָה אֶל-מֹשֶׁה, אֱמֹר אֶל-הַכֹּהֲנִים בְּנֵי אַהֲרֹן; וְאָמַרְתָּ אֲלֵהֶם, לְנֶפֶשׁ לֹא-יִטַּמָּא בְּעַמָּיו CHAPTER 21. Sanctity of the Priesthood. 1 * The LORD said to Moses: Speak to the priests, Aaron's sons, and tell them: None of you shall make himself unclean for any dead person among his kindred, a 2 except for his nearest relatives, his mother or father, his son or daughter, his brother b 3 or his unmarried sister, who is of his own family while she remains single; for these he may make.

Leviticus 21 - Bijbel in Gewone Taal (BGT) - debijbel

Leviticus 21:10 'The priest who is the highest among his brothers, on whose head the anointing oil has been poured and who has been consecrated to wear the garments, shall not uncover his head nor tear his clothes LEVITICUS CHAPTER 21. Priests must not defile themselves, in mourning over the dead: cases excepted, Leviticus 21:1-6. Nor marry with a whore, profane, or divorced woman, Leviticus 21:7,8. His daughter, if a whore, to be burnt with fire, Leviticus 21:9 Read Leviticus 21 from the NASB Bible online. 21:1 Then the L ORD said to Moses, Speak to the priests, the sons of Aaron, and say to them: 'No one shall defile himself for a dead person among his people, 2 except for his relatives who are nearest to him, his mother and his father and his son and his daughter and his brother, 3 also for his virgin sister, who is near to him because she has.

21 כא כָּל־אִ֞ישׁ אֲשֶׁר־בּ֣וֹ מ֗וּם מִזֶּ֙רַע֙ אַהֲרֹ֣ן הַכֹּהֵ֔ן לֹ֣א יִגַּ֔שׁ לְהַקְרִ֖יב אֶת־אִשֵּׁ֣י יְהוָ֑ה מ֣וּם בּ֔וֹ אֵ֚ת לֶ֣חֶם אֱלֹהָ֔יו לֹ֥א יִגַּ֖שׁ לְהַקְרִֽיב Leviticus 21 English Standard Version Holiness and the Priests 1 And the Lord said to Moses, Speak to the priests, the sons of Aaron, and say to them, No one shall make himself unclean for the dead among his people, (). 2 except for his closest relatives, his mother, his father, his son, his daughter, his brother, 3 or his virgin sister (who is near to him because she has had no husband. Leviticus 21:6-8 6 They shall be holy to their God and c not profane the name of their God. For they offer the Lord 's food offerings, d the bread of their God; therefore they shall be holy Leviticus, (Latin: And He Called) third book of the Latin Vulgate Bible, the name of which designates its contents as a book (or manual) primarily concerned with the priests and their duties. Although Leviticus is basically a book of laws, it also contains some narrative (chapters 8-9, 10:1-7 Leviticus 21:10 10 j The priest who is chief among his brothers, on whose head the anointing oil is poured and who has been consecrated to wear the garments, k shall not let the hair of his head hang loose nor tear his clothes

Molech/Bohemian Grove Background Information

Leviticus Chapter 21 Kjv - King James Bible Onlin

Torastudie: Priesterlijke reinheid - Leviticus 21:1-11

 1. 12 Hij mag niet uit het heiligdom weggaan, zodat hij het heiligdom van zijn God niet ontheiligt, want de wijding van de zalfolie van zijn God is op hem. Ik ben de HEERE
 2. istry resources in your account. It works everywhere you sign in, even with the mobile app! Sign In. Don't have an account? Register! Holiness and the Priests
 3. 21 And ye shall make proclamation on the selfsame day; there shall be a holy convocation unto you; ye shall do no manner of servile work; it is a statute for ever in all your dwellings throughout your generations

Leviticus - Wikipedi

 1. 21 And the L ord said to Moses, Speak to the priests, the sons of Aaron, and say to them, a No one shall make himself unclean for the dead among his people, 2 except for his closest relatives, his mother, his father, his son, his daughter, his brother, 3 or his virgin sister (who is near to him because she has had no husband; for her he may make himself unclean). 4 He shall not make himself.
 2. The priests are to be holy—The high priest is not to marry a widow, a divorced person, or a harlot—Descendants of Aaron with physical blemishes may not offer the bread of God upon the altar
 3. It is amazing the increase of the power of God poured out in the new testament. Under law it is so easy to become defiled. Under grace, under the blood there is an inward cleanliness that is not..
 4. Bible study of Leviticus 21-23. Taught by Duane Seagle. Hear more at beholdthecreator.or
 5. Read Leviticus 21 from the story KJV Bible by hayo_girls with 36 reads. truth, christian, salvation. Leviticus 21King James Version (KJV) 21 And the Lord said..
 6. Leviticus 21:7 in Other Translations King James Version (KJV) They shall not take a wife that is a whore, or profane; neither shall they Continue reading Leviticus 21:7 in Tamil Skip to content. Tamil Christian Songs .I
 7. Leviticus 21:1-24. Wetten voor de priesters ; Daarna zeide de Heere tot Mozes: Spreek tot de priesters, de zonen van Aaron, en zeg tot hen: Over een dode zal een priester zich niet verontreinigen onder zijn volken.; Behalve over zijn bloedvriend, die hem ten naaste bestaat, over zijn moeder en over zijn vader, en over zijn zoon, en over zijn dochter, en over zijn broeder

Leviticus 21 — Watchtower ONLINE LIBRAR

1 Corinthians 10:24 (KJV) — Today's Verse for MondayMoral Authority - Wisdom Hunters

Leviticus 21 - Statenvertaling met kanttekeninge

#babelchallenge365 #Dag52#bijbellezing Instagram: https://www.instagram.com/wtv.babel365/ Muziek: StaticMusicus: Jeff Kaal Teman Teman and Region Leviticus 21:1 NASB Leviticus 21:1 KJ The Book of Leviticus (/ l ɪ ˈ v ɪ t ɪ k ə s /) is the third book of the Torah and of the Old Testament; scholars generally agree that it developed over a long period of time, reaching its present form during the Persian Period between 538-332 BC.. Most of its chapters (1-7, 11-27) consist of God's speeches to Moses, which God commands Moses to repeat to the Israelites Leviticus 21 King James Version (KJV) 1 And the Lord said unto Moses, Speak unto the priests the sons of Aaron, and say unto them, There shall none be defiled for the dead among his people: 2 But for his kin, that is near unto him, that is, for his mother, and for his father, and for his son, and for his daughter, and for his brother Leviticus 21 'They shall not make any bald place on their heads, nor shall they shave the edges of their beards nor make any cuttings in their flesh. v.5 Read chapter 21. This chapter is talking specifically to the priests and their conduct since they are the ones presenting the offerings to God at the altar

21 No one of the priestly line of Aaron who has such a blemish must come forward to sacrifice to the Lord, or offer his God the consecrated loaves. 22 He is allowed to eat the bread which is offered in the sanctuary, 23 but he must have no access to the veil,[6] must not go near the altar; my sanctuary must not be profaned by any blemish Leviticus 21 Rules for the Kohanim. 1 And יהוה said to Moshe, Speak to the Kohanim, the sons of Aharon, and say to them: 'Let none of you defile himself for a dead person among his people, 2 except for his relatives who are nearest to him, that is, for his mother and father , his son and his daughter, and his brother, 3 and for his. Leviticus 18 (the eighteenth chapter of the Book of Leviticus) deals with a number of sexual activities considered abominable, including incest, bestiality and lying with a man as with a woman. (verse 22). It is part of the Holiness Code (Leviticus 17-26) and its sexual prohibitions are largely paralleled by Leviticus 20, except that chapter has more emphasis on punishment Matthew Henry's Concise Commentary on the Whole Bible back to: Leviticus Book: Leviticus Chapter: 21 Overview: Laws concerning the priests. - As these priests were types of Christ, So all ministers must be followers of him, that their Example may teach others to imitate the Saviour.Without Blemish, and separate from sinners, He executed his priestly office On Earth

vayikra

Leviticus 21 Commentary - Commentary Critical and

Leviticus Hebrew Greek English Transliteration Interlinea Vayikra (Leviticus), also called Torah Kohanim, has very little narrative. It begins with the instructions regarding the korbanot (sacrificial offerings). The remainder of the book is entirely devoted to legal questions about what are clean and unclean, laws for slaughtering animals, which animals are Kosher (fit) to eat and priestly laws of Yom Kippur (Day of Atonement) Leviticus 21 Today's reading covers rules for priests, and I noticed that the Israelite priests were able to take wives. This surprised me some, as I figured that the Catholic ban against priests being married might have come from old Israelite traditions - but apparently not! I wonder,. Read Leviticus 21 from the ESV Bible online. 21:1 And the Lord said to Moses, Speak to the priests, the sons of Aaron, and say to them, No one shall make himself unclean for the dead among his people, 2 except for his closest relatives, his mother, his father, his son, his daughter, his brother, 3 or his virgin sister (who is near to him because she has had no husband; for her he may make. In Leviticus, God invites Israel to live in close proximity to His holy presence. Which seems awesome, but it's actually dangerous. This book explores how th..

Leviticus 21 KJV - And the LORD said unto Moses, Speak

Leviticus 21 1 . And the LORD said unto Moses, Speak unto the priests the sons of Aaron, and say unto them, There shall none be defiled for the dead among his people Leviticus 21 qualifications for priesthood 16-24 What does this have to do with me? We don't need priests. We as Christians are called priests. 1 Peter 2:5-9 [5] Ye also, as lively stones, are built up a spiritual house, an holy priesthood, to offer up spiritual sacrifices,.

Leviticus 21 NBG51 Bijbel YouVersio

Vayikra - Leviticus - Chapter 18 21 And you shall not give any of your offspring to pass through for Molech. And you shall not profane the Name of your God Leviticus 20:21 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Leviticus 20:21, NIV: 'If a man marries his brother's wife, it is an act of impurity; he has dishonored his brother.They will be childless. Leviticus 20:21, ESV: If a man takes his brother's wife, it is impurity.He has uncovered his brother's nakedness; they shall be childless 21. A Welcome Warning (Leviticus 26) Introduction. We are constantly being warned. We have yellow flashing lights to warn us that we are in a school zone, and buzzing radar detectors, to tell us that a radar trap is nearby. A yellow light warns us that a red light is soon to follow Study Leviticus 21 with J. Vernon McGee . Leviticus 21 (All

Leviticus 25 (NBV) - EO

Notably, the list of laws from Leviticus 18 is reordered in Leviticus 20. In Leviticus 18 the order of the topics is ambiguous, but in chapter 20 the so-called homosexual law appears within a list referring to incest. [21 Leviticus 21:8 in Other Translations King James Version (KJV) Thou shalt sanctify him therefore; for he offereth the bread of thy God: he shall be holy unto thee: for I the LORD, which sanctify you, am holy PROJECTION - License for PowerPoint™ LICENSE this Image PRINT - buy a print of this image; optional fram

16. Holiness: The False and the True (Leviticus 21 and 22 ..

Leviticus 21:1-22:9; Qualifications for Leadership: When we select leaders for the church, we are to focus on the internal spiritual qualities. Video Leviticus 23:1-3; Times of Rest: Though the strict Sabbath restrictions are not repeated in the New Testament, all of us should plan regular times to rest and recuperate Redirecting to https://bible.usccb.org/bible/leviticus/22?21 Tag Archives: Leviticus 21. March 6, 2013 — Leviticus 21-22. Posted on Wednesday 03/06/2013 by Fred Brucker. Today's passage: Leviticus 21-22 How often do we not give the best that we have? God tells the Israelites to not sacrifices animals that have defects

What does the Bible say about shaving? | GotQuestionsWeekly Bible Studies - Fellowship Church of Winter Springs

Leviticus 21:13 NIV • Leviticus 21:13 NLT • Leviticus 21:13 ESV • Leviticus 21:13 NASB • Leviticus 21:13 KJV • Leviticus 21:13 Interlinear • Leviticus 21:13 Commentaries • Leviticus 21:13 Parallel Texts • Leviticus 21:13 Bible Apps • Leviticus 21:13 Parallel • Bible Hu Leviticus 21:15 Neither shall he profane his seed among his people: for I the LORD do sanctify him. KJV: Neither shall he profane his seed among his people: for I the LORD do sanctify him. DRB: He shall not mingle the stock of his kindred with the common people of his nation: for I am the Lord who sanctify him (Leviticus 21:9 NAB) Have a nice day christians. What is the bearing of Leviticus on the practising of Christianity? Have a nice Prawn Cocktail. Leviticus 19:20 Says that if a man has sex with a slave or betrothed woman he must then scourge her. Scourging is a term for a severe flogging o Overview: This verse is one of the famous six clobber passages from the Bible that is often used to condemn same-sex sexual activity. In the King James Version, Leviticus 18:22 is translated: Thou shalt not lie with mankind, as with womankind: it is abomination.Although the verse appears to most readers to apply only to sexual behavior between two males, at least two Bible translations. Leviticus Trivia Question: The Book of Leviticus CHAPTER 14. The law of the leper 14:1-32 1 And the LORD spake unto Moses, saying, 2 This 21 And if he be poor, and cannot get so much; then he shall take one lamb for a trespass offering to be waved,. Leviticus 16:21-22 21 Then Aaron shall lay both his hands on the head of the live goat, and confess over it all the iniquities of the people of Israel, and all their transgressions, all their sins, putting them on the head of the goat, and sending it away into the wilderness by means of someone designated for the task

 • Strandpaviljoen De Schorpioen.
 • Weer terug bij ex.
 • Oostelijke gorilla.
 • 4 gaatjes tandarts.
 • Bonferroni Holm correctie.
 • Honeywell Wireless batterij vervangen.
 • Wildplukwijzer kastanje.
 • Leuke Ideeën voor tv meubel.
 • Wat te doen Dieren.
 • Oefeningen been in gips.
 • ADO Den Haag 1985.
 • Snorkelen GoPro.
 • Ikea Gulliver bed.
 • Eiland afzuigkap outlet.
 • Vliegtuig neergestort België 1971.
 • Rubik's ringen.
 • Ja in het Pools.
 • Interactie medicatie.
 • Brand Spierdijk.
 • BCS login.
 • PlexR behandeling Den Bosch.
 • Obama net worth 2020.
 • MH17 nabestaanden.
 • USB naar USB kabel GAMMA.
 • Kamenev.
 • LINDA ayahuasca.
 • Dexter streamen.
 • Westfries Museum parkeren.
 • Probaat synoniem.
 • Laatste nieuws regio Overijssel.
 • Ronde tafel 130 cm.
 • 3000 flyers.
 • Wetgeving Xenon verlichting RDW.
 • Highlights bruin haar Kruidvat.
 • DAKA wandelschoenen.
 • Orthopeed goossens Tilburg.
 • Armoede in kaart 2020.
 • Audi q7 e tron wegenbelasting.
 • Bleko Chemie vacatures.
 • Golf oefenbaan.
 • Levensprocessen Biologie.