Home

Officiële overheids publicaties

Officiële Bekendmakingen Officiële Overheidspublicaties

 1. Officiële bekendmakingen zijn de (wijzigingen in) wet- en regelgeving en verdragen van de centrale overheid, maar ookvergunningen, ruimtelijke plannen, etc. van decentrale overheden die door de bij wet verplichte officiële bekendmaking in de Staatscourant, het Staatsblad,en het Tractatenblad hun rechtsgeldigheid verwerven
 2. Officiële publicaties van de overheid. Naar beleid & regelgeving; Contactgegevens overheden Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties. Naar overheidsorganisaties; Zoeken in officiële bekendmakingen. Uw zoekterm(en) In de gehele tekst. Alleen in de titel. Al.
 3. Op officielebekendmakingen.nl vindt u de officiële publicaties van het Staatsblad, de Staatscourant, het Tractatenblad, de Gemeentebladen, Provinciale bladen, Waterschapsbladen en Bladen gemeenschappelijke regeling. Daarnaast vindt u hier alle publicaties van het parlement. Direct uitgebreid zoeken
 4. Officiële publicaties zijn van belang voor alle burgers en bedrijven in Nederland. Daarom zijn ze beschikbaar via Overheid.nl. De Wet Elektronische Bekendmaking maakt het mogelijk om officiële publicaties rechtsgeldig te maken via bekendmaking op www.overheid.nl
 5. De STandaard Officiële Publicaties (STOP) is een standaard die officiële publicaties beschrijft. Dat zijn in principe alle publicaties die op www.officielebekendmakingen.nl verschijnen. Meer informatie over STOP is te vinden op de site van KOOP.De huidige versie van STOP ondersteunt een deel van de publicatiesoorten, namelijk
 6. Overheid.nl. Overheid.nl is dé website met alle officiële overheidsinformatie van Nederland. Hier staan officiële bekendmakingen uit bijvoorbeeld de Staatscourant, het Staatsblad en het Tractatenblad. Ook officiële publicaties van gemeenten, provincies en waterschappen zijn hierin terug te vinden
 7. Publicaties > Officiële publicaties De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden Overheid.nl ; Home; Uitgebreid zoeken; Mijn abonnementen; Help; U bent hier: Home; Uitgebreid zoeken; Parlementaire documente

Zoeken in officiële bekendmakingen Overheid

KOOP maakt alle officiële overheidsinformatie vindbaar en toegankelijk via de website www.overheid.nl. Voor Overheden KOOP voorziet de overheid van diensten om wetten, bekendmakingen en regelgeving mee te publiceren Officiële publicaties van de overheid. Naar beleid & regelgeving; Contactgegevens overheden Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties. Naar overheidsorganisaties; Verberg filters Verfijn bekendmakingen Wis alle filters. Documentsoort. Gemeenteblad (1075) Type. De Standaard officiële publicaties (STOP), het Toepassingsprofiel omgevingsdocumenten (TPOD) en het bijbehorende Informatiemodel officiële publicaties (IMOP) en Informatiemodel toepassingsprofielen (IMTP) helpen bij het valideren en publiceren van omgevingswetbesluiten U bent hier: Home › Servicedesk en FAQ › Officiele Overheids Publicaties Officiele Overheids Publicaties Op deze pagina vindt u antwoorden op veel gestelde vragen over Officiële Publicaties

Zoeken in alle documenten Overheid

Onder officiële bekendmakingen wordt verstaan alle publicaties in het Staatsblad, de Staatscourant, het Tractatenblad, de Gemeentebladen, Provinciale bladen, Waterschapsbladen en Bladen gemeenschappelijke regeling. De gegevensverzameling met parlementaire documenten omvat publicaties van de Eerste en Tweede Kamer en de Verenigde Vergadering Alle publicaties op zaterdag 30 januari 2021 die aan de door u gekozen filters voldoen. Totaal 13 spoedpublicaties Spoedpublicaties zijn buiten het vaste publicatiemoment gepubliceerd

Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie; 11-06-2019: 2018-2019: Kamerstuk 35218, nr. 1: Tweede Kamer der Staten-Generaa Officiële publicaties van de overheid. Wettenbank nationaal; lokaal; Bekendmakingen; Parlementaire documenten vanaf 1995; vóór 1995; Internetconsultatie; Alle beleid & regelgevin

Besluit van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd van 28 januari 2021, kenmerk 2020-2576382/IT2037020 houdende de verlenging van het verlenen van toestemming voor het afleveren van een geneesmiddel zonder handelsvergunning in Nederland vanwege een tekort van Valaciclovir Aurobindo 500 mg, filmomhulde tabletten (RVG 108282), Valaciclovir Mylan 500 mg, filmomhulde tabletten (RVG 100108. Rijksoverheid.nl is de website van het Rijk met uitleg en nieuws over wet- en regelgeving van alle ministeries De Gemeenschappelijke Voorziening voor Officiële Publicaties (GVOP) is een voorziening waarmee lagere overheden hun regelgeving rechtsgeldig via internet bekend kunnen maken. Door middel van de GVOP kunnen de deelnemende overheidsorganisaties hun formele publicatieblad (zoals beschreven in de Wet Elektronisch Bekendmaking) digitaal uitgeven en daardoor flink besparen op de kosten van.

Zoeken in de volledige teksten van Nederlandse wetgeving in formele zin, algemene maatregelen van bestuur (AMvB's) en koninklijke besluiten (KB's) U vindt hier berichten over vergunningen voor activiteiten in uw buurt, zoals evenementen en bouwplannen. Verder vindt u de bekendmakingen van nieuwe regelgeving. Het gaat om publicaties van gemeenten, waterschappen en provincies van de afgelopen twee maanden. Oudere berichten vindt u op Officiële bekendmakingen. Attenderingsservic Dit is de startpagina van de officiële bekendmakingen repository. Voor meer informatie over de repository gaat u naar www.overheid.nl . Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties draagt bij aan kwaliteitsverbetering van wet- en regelgevingsprocesse

Officiële Overheidspublicaties KOOP Kennis- en

U bevindt zich hier: Home Officiële Overheidspublicaties Officiële Bekendmakingen Verkeersbesluiten. Met de verkeersbesluitenapplicatie publiceren overheden verkeersbesluiten en maken deze direct rechtsgeldig door publicatie in de Staatscourant. Het gebruik van deze applicatie is wettelijk verplicht Wat vindt u hier? Gemeenten, provincies en waterschappen zijn verplicht om hun regelingen via Overheid.nl beschikbaar te stellen. Wat u precies kunt vinden staat in de Helptekst.Overheid.nl is alleen verantwoordelijk voor het toegankelijk houden van de regelingen De Staatscourant omvat alle officiële publicaties waarvan de wet voorschrijft dat die in de Staatscourant moeten worden gedaan, zoals: bekendmaking van verkeersbesluiten (verplicht voor alle overheden); kennisgevingen over de voorbereiding en de vaststelling van ruimtelijke plannen zoals bestemmingsplannen (verplicht voor hoofdzakelijk gemeenten) De Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties (GVOP) bepaalt dat de waterschappen alle officiële publicaties, inclusief versiebeheer, digitaal moeten publiceren.Het Kennis- en exploitatiecentrum Officiële Overheids Publicaties (KOOP) levert daarvoor de voorziening. HWH verzorgt voor deze voorziening het functionele beheer en het contractmanagement officiële publicaties is OPmaat OPmaat (gestart september 1995) is weliswaar met gratis, maar geeft betalende abonnees toegang tot parlementaire stukken (Kamer stukken van de Tweede en Eerste Kamer, Handelingen van het par lement, etc ) en officiële publica ties (Staatsblad en Staatscourant) vanaf l januari 1995 Overheid n

DROP - Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties: Definitie : Met DROP kunt u zowel uw regelgeving bekendmaken en consolideren, als ook kennisgevingen over bijvoorbeeld vergunningen publiceren. Toelichting : DROP vervangt GVOP en CVDR. Een deel van de gemeenten is inmiddels overgestapt van CVDR en/of GVOP naar DROP Standaarden.overheid.nl is het domein voor duurzame publicatie van generieke technische componenten van standaarden die de Nederlandse overheid toepast voor het delen en publiceren van informatie op Internet. Informatie over OWMS. Projectinformatie OWMS. Publicaties. Artikel: Vindbaarheid en samenhang van overheids-informatie op het web in. Duurzame overheidsopdrachten zijn overheidsopdrachten waarbij de aanbestedende overheid milieu-, sociale- en economische criteria integreert in alle fases van haar overheidsopdracht. Met duurzame overheidsopdrachten wil de Vlaamse overheid duurzame consumptie- en productie stimuleren. Van de Vlaamse overheid wordt verwacht dat ze zelf het goede voorbeeld geeft en vervolgens anderen zal inspireren

Standaard Officiële Publicaties StandaardenOverheid

Het Belgisch Staatsblad (BS) produceert en verspreidt een brede waaier officiële en overheidspublicaties. Het doet dat zowel via traditionele (papier) als elektronische (internet) kanalen. Voor de belangrijkste officiële publicaties gebeurt de distributie enkel via elektronische weg Een overzicht van publicaties, verslagen, statistieken en bibliotheken van de EU. U kunt er zoeken naar gelijk welk officieel document van een instelling van de EU Vanaf 31 december 2020 gelden Europese regels voor drones. Deze regels gelden in alle landen van de Europese Unie (EU). En zorgen voor veiligheid in de lucht en op de grond

Overheid.nl Officiële Overheidspublicaties KOOP Kennis ..

Officiële publicaties. bij vwo in 2019. 4 februari 2019. Wijziging Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen VO 2015; 4 februari 2019. Regeling aangewezen vakken tweede tijdvak centrale examens vo 2019; 26 november 2018 Het college van B&W maakt wekelijks bekend welke besluiten het college en de raad wil nemen of heeft genomen. Iedere bekendmaking staat in een apart gemeenteblad. U kunt de bekendmakingen van gemeente Maasgouw hier bekijken:Officiële bekendmakingen gemeente MaasgouwU kunt via bovenstaande link ook eerder genomen bekendmakingen terugvinden. E-mailservice of App Over uw buurtNog handiger is om.

Hier vindt u kennisgevingen en bekendmakingen van de gemeente Amsterdam van de laatste acht weken. Dit zijn bijvoorbeeld aanvragen voor vergunningen en ontheffingen en besluiten hierover, algemene mededelingen van de gemeente of inspraakmogelijkheden Het Belgisch Staatsblad (BS) produceert en verspreidt een brede waaier aan officiële en overheidspublicaties, en dat zowel via papier als elektronisch. Voor de belangrijkste officiële publicaties gebeurt de distributie enkel elektronisch. Het BS biedt een aantal databanken aan zoals Officiële publicaties. bij havo in 2017. 12 april 2017. Wijziging Regeling codetabellen school- en studiejaar 2016-2017; 15 februari 2017. Regeling correctie op bijlage bij Wijzigingsregeling examenprogramma's voortgezet onderwijs; 6 februari 2017 Algemene open zoeksystemen en databases: Dimensions - een geweldige open database met veel vrij toegankelijke publicaties èn contextuele informatie; Google Scholar - met steeds meer URL's naar de vrij toegankelijke publicaties ; CORE - meer dan 134 miljoen open access artikelen ; NARCIS - output van Nederlandse universiteiten en andere Nederlandse onderzoeksinstituten, waarvan een groot deel.

In deze rubriek vind je de officiële publicaties van de gemeente Eindhoven. Het gaat om de actuele officiële publicaties en de publicaties van de voorafgaande 6 weken De Wet elektronische publicaties (Wep) heeft tot doel de toegankelijkheid van (voorgenomen) overheidsbesluiten te vergroten. In dat licht regelt de Wep: • dat alle wettelijk voorgeschreven bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen van (voorgenomen) overheidsbesluiten die niet tot een of meer belanghebbenden zijn gericht, worden gedaan in de officiële elektronische publicatiebladen van. Officiële publicaties. Gemeente Landgraaf publiceert besluiten en regels via een aantal officiële kanalen. Home Bestuur en organisatie Officiële publicaties. Regels en verordeningen; Ruimtelijke plannen; Bekendmakingen; Bezoekadres

Officiële Publicaties. Publicaties (N10 en N11) van de verkiezingen voor het Europees Parlement op 23 mei en de Provinciale Staten en Waterschappen op 20 maart. Publicaties verkiezing Europees Parlement N11 en .csv-bestand. Europees Parlement - Vaststelling aantal stemmen in gemeente (pdf | 830 kB Officiële publicaties. bij vwo in 2015. 16 augustus 2015. Wijziging Regeling elementcodetabel VO, VSO, opleidingentabel volwasseneneducatie en vakcodetabel VO, VSO en volwasseneneducatie schooljaar 2014-2015; 9 maart 2015. Centrale examens in 2015 voor vwo, havo en vmbo (Maartmededeling Officiële publicaties. Bekijk de wekelijkse bekendmakingen van de overheid. De officiële publicaties van de afgelopen 7 dagen; De officiële publicaties van de afgelopen 30 dagen. Officiële publicaties Activiteitenregeling De tabel op deze pagina geeft een volledig overzicht van alle officiële publicaties van de Activiteitenregeling milieubeheer (tot 2013: Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer) en van andere regelingen die de Activiteitenregeling wijzigden

Zoeken in parlementaire documenten Overheid

Officiële publicaties. bij havo in 2018. 16 mei 2018. Wijziging van de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen VO 2015 en de Regeling omzetting scores in cijfers centrale examens en rekentoets VO 2016; 15 mei 2018 Bij het Groene Huis is van alles te leren en te ontdekken over natuur en duurzaamheid. Dé thuisbasis voor Amersfoortse groene verenigingen en het CNME De officiële publicaties van de afgelopen 30 dagen; U kunt ook zoeken op datum of trefwoorden; Blijf op de hoogte van besluiten in uw buurt. Via 'Over uw buurt' kunt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen in uw buurt De officiële bekendmakingen van de gemeente zijn te vinden op de landelijke website overheid.nl. Het gaat dan om besluiten over bijvoorbeeld vergunningen, bouwplannen en bestemmingsplannen. Bekendmakingen gemeente Coevorden. De officiële bekendmakingen van alle overheidsinstanties zijn te vinden op de landelijk website overheid.n

Home KOOP Kennis- en exploitatiecentrum officiële

Officiële publicaties 14 mei 2017 Het college van burgemeester en wethouders van Koggenland maakt het volgende bekend. Meer officiele-publicaties . Meer officiele-publicaties. Officiële publicaties 30 april 2017 4 mei 2017 16:51. De officiele bekendmakingen van 30 april 2017 18 december 2020: het bouwen van een vrijstaand bijgebouw (20200577), Veldhoven 15A, 5081 NK Hilvarenbeek 29 december 2020: de aanleg van een peilgestuurde drainage, egaliseren, diep woelen en kilveren van de percelen (20200451), Goorweg te Diesse Publicaties; Overzicht websites; Zuivelnoteringen. Marktinformatie. Noteringen. De Commissie Officiële Nederlandse Zuivelnoteringen heeft de volgende noteringen vastgesteld, in euro per 100 kg netto af fabriek exclusief btw: Officiële Nederlandse noteringen per 27-01-2021. Verse bote

Home > Nieuws van uw gemeente > Bekendmakingen > Besluitenlijsten Raad > Officiële publicaties besluitenlijsten Raad Officiële publicaties besluitenlijsten Raad Dit item is verlopen op 08-01-2021 Home > Over Bestuur > Officiële bekendmakingen > Omgevingsvergunning > Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure - publicatie week 52 2020. Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure - publicatie week 52 2020 . Gegevens bekendmaking; Publicatiedatum: 23-12-2020: Datum verzending Officiële publicaties geneente Koggenland 15 oktober 2017. Het college van burgemeester en wethouders van Koggenland maakt per 15 oktober 2017 de volgende besluiten bekend Home > Over Bestuur > Officiële bekendmakingen > Omgevingsvergunning > Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure - publicatie week 51 2020 Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure - publicatie week 51 202

Officiële publicaties. bij consumptief-breed vmbo BB 2017. 12 april 2017. Wijziging Regeling codetabellen school- en studiejaar 2016-2017; 22 september 2016. Mededelingen over de eindexamens 2017 voor vwo, havo en vmbo (Septembermededeling en Maartaanvulling) 1 juli 2016 Direct naar de inhoud Stad en Wonen. Bereikbaarheid; Buurten. Eindje Om; Rioolreiniging bij jou in de buur Officiële publicaties Tweede Kamerverkiezingen. Stemmen bij volmacht. De burgemeester van Middelburg maakt bekend dat het bij de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op maandag 15, dinsdag 16 maart en woensdag 17 maart 2021 een kiezer is toegestaan bij volmacht te mogen stemmen Lees meer omtrent . Sdu.nl: Oprecht de beste keuze

Gemeenteblad Overheid

Naar homepage Bestuur en organisatie Verkiezingen Officiële publicaties Lees voor. Officiële publicaties Naar het overzicht Deel deze pagina: facebook twitter linkedIn email whatsapp Naar boven Gemeente Heemstede Telefoon: 14. Home > Over Bestuur > Officiële bekendmakingen > Omgevingsvergunning > Verlenging beslissing omgevingsvergunning - publicatie week 4 2021. Verlenging beslissing omgevingsvergunning - publicatie week 4 2021 . Gegevens bekendmaking; Publicatiedatum: 27-01-2021 Recente publicaties Soort: Alle documentsoorten... Periode: 1 2 7 15 30 Verwijder alle filters. Voorzieningenstelsel buitenland defensiepersoneel Ministeriële regeling, 21-01-2021; Regeling dienstreizen defensie Ministeriële regeling, 21-01-2021; Beleidsregel veiligheidsonderzoeken 2021 Beleidsregel rijksdienst, 09-01-202 Deze libguide is een wegwijzer bij het vinden van wetgeving en officiële publicaties. Tevens dient deze libguide als wegwijzer bij het zoeken naar parlementaire documenten, zoals wetsontwerpen of andere kamerstukken

Officiële documenten Publicatieblad van de Europese Unie Alle wetgeving, andere documenten en de authentieke elektronische versie van het Publicatieblad van de EU in 24 talen Sinds de inwerkingtreding van het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling is een groot aantal wijzigingen gepubliceerd. Hier vindt u de officiële publicaties en werkversies van deze wijzigingen. Met de wijzigingen van het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling zijn ook andere besluiten en regelingen gewijzigd. In de overzichten vindt u daarom ook een deel van de. Officiële bekendmakingen. De gemeente neemt besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor uw buurt. Bijvoorbeeld een nieuw bestemmingsplan of een vergunning voor een evenement, een verbouwing of het kappen van een boom. Ook de verordeningen vallen onder deze besluiten Je vindt hier de officiële bekendmakingen uit onze gemeente. Onderstaande publicaties zijn afkomstig van Overheid.nl. Resultaten (16538) Sorteer op: Filter op: Beleidsnotitie juridisch eigendomsbeheer 2021-2025 Beleidsnotitie juridisch.

Op de website www.officielebekendmakingen.nl staan alle gemeentelijke publicaties. U krijgt dan direct alle publicaties van de gemeente Doetinchem van de afgelopen 7 dagen in beeld. U kunt de zoekopdracht zelf aanpassen door links bovenaan de pagina met zoekresultaten op 'wijzig zoekopdracht' te klikken. Officiële bekendmakingen inzie Berichten over uw buurt. Op de kaart worden berichten getoond die in de afgelopen 8 weken zijn gepubliceerd. Deze berichten, zoals bijvoorbeeld een omgevingsvergunning of een verkeersbesluit, hebben betrekking op een specifieke locatie Officiele Publicaties. Centrale aanlevering van opdrachten voor officiële publicaties. Er is een probleem met de pagina die u zoekt, en kan niet worden getoond. Neem contact op. ‎Officiële Bekendmakingen biedt u de mogelijkheid om recent gepubliceerde officiële elektronische bekendmakingen uit de Staatscourant, het Staatsblad, het Tractatenblad, het gemeenteblad, provinciaalblad en waterschapsblad van de deelnemende overheden overzichtelijk te raadplegen. Tevens zijn de rec Op deze pagina staan alle kanalen waarop u kennisgevingen over besluiten en andere officiële stukken van de gemeente Rotterdam kunt vinden. Alle gemeentes, waterschappen en provincies zijn wettelijk verplicht om al hun regelgeving op overheid.nl te publiceren

Overzicht van alle officiële publicaties van het Activiteitenbesluit milieubeheer (voorheen: Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer) en van andere besluiten die het Activiteitenbesluit hebben gewijzigd Officiële bekendmakingen. Bekendmakingen zijn openbare publicaties over besluiten of gebeurtenissen die voor u van belang kunnen zijn. De bekendmakingen van besluiten van algemene strekking staan in het Gemeenteblad en de Staatscourant op overheid.nl. Bekendmakingen gemeente Noordoostpolder

Standaard officiële publicaties (STOP/TPOD) en

Officiële bekendmakingen. De bekendmakingen van de gemeente Vlissingen vindt u terug op de website Officielebekendmakingen.nl van de landelijke overheid. Na publicatie op die website, wordt de bekendmaking ook getoond op de website van de gemeente Voor vragen over de website Rijksoverheid.nl kunt u contact opnemen met het loket Informatie Rijksoverheid

Het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden is een blad waarlangs de Nederlandse regering wetten (in formele zin), algemene maatregelen van bestuur en andere koninklijke besluiten waarbij algemeen verbindende voorschriften worden vastgesteld, bekendmaakt. Het staatsblad wordt uitgegeven door de regering die hiervoor samenwerkt met Sdu.. Publicaties en verslagen. Financiën. Programmabegroting, Officiële bekendmakingen. Bekendmakingen van bouwplannen, vergunningen en regels. Plannen ter inzage. Bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen en andere ruimtelijke plannen die ter inzage liggen. Bestuurlijk informatiesysteem De gemeente Utrecht neemt jaarlijks duizenden besluiten. Lees hier welke aanvragen en besluiten de officiële bekendmakingen bevatten Officiële Publicaties worden bekendgemaakt in de Staatscourant, het Staatsblad en het Tractatenblad. Sinds1 juli 2009 worden officiële publicaties via internet gepubliceerd. De elektronische publicatie bestaat uit een website met bekendmakinge

Maak gebruik van de meest actuele en gedetailleerde kaart van Nederland. Op basis van officiële overheidsinformatie. Ook eenvoudig te integreren met tal van services. Gebruik NL Maps n Welkom bij Zorg en Gezondheid, de officiële website van de Vlaamse overheid voor professionelen in de gezondheidszorg

Officiele Overheids Publicaties KOOP Kennis- en

De officiële website van Vlaanderen Publicaties Schrijf in op de nieuwsbrief Filter. Zoek op titel en inhoud. Zoek enkel op titel Type Educatief materiaal 9 Publicatiedatum Alle. Deze week. Deze maand. Dit jaar. Vorig jaar. In deze periode. Uitgever Departement Onderwijs en. De officiële website van Vlaanderen Publicaties Schrijf in op de nieuwsbrief Filter. Zoek op titel en inhoud. Zoek enkel op titel Type Boek 1 Brochure 3 Folder 2 Publicatiedatum Alle. Deze week. Deze maand. Dit jaar. Vorig jaar. In deze periode. Uitgever. Wetgeving en officiële publicaties: Wetsontwerpen Handleiding zoeken naar Nederlandse wetgeving, zowel geldende wetgeving, toekomstige wetgeving (wetsontwerpen) en oude wetgeving (wetshistorie) Wetgevin Overheden moeten hun officiële documenten publiceren. Dit doen ze straks via de landelijke voorziening bekendmaken en beschikbaar stellen (LVBB). Omgevingsdocumenten oftewel omgevingswetbesluiten die overheden publiceren komen via dit platform ook terecht in het Omgevingsloket

Inhoud van Officiële bekendmakingen Overheid

Bekendmaken volgens de Gemeentewet De manier waarop gemeentelijke vaststellings-, wijzigings- en intrekkingsbesluiten met betrekking tot algemeen verbindende voorschriften moeten worden bekendgemaakt en beschikbaar gesteld, is geregeld in de artikelen 139 en 140 van de Gemeentewet en de daarop berustende artikelen 1, 5 en 6 van het Besluit bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving. Het programma Aan de slag met de Omgevingswet heeft samen met ontwikkelpartners KOOP en Geonovum de 1.0-versie van de Standaard voor officiële publicaties (STOP) en de bijbehorende toepassingsprofielen (TPOD) opgeleverd Officiële publicaties van 11 juni 2017. Het college van burgemeester en wethouders van Koggenland maakt de volgende besluiten bekend Officiële publicaties Gemeente Koggenland 29 oktober 2017. Het college van burgemeester en wethouders van Koggenland maakt per 29 oktober 2017 de volgende besluiten bekend De officiële website van Vlaanderen Publicaties Schrijf in op de nieuwsbrief Filter. Zoek op titel en inhoud. Zoek enkel op titel Type Brochure 9 Publicatiedatum Alle. Deze week. Deze maand. Dit jaar. Vorig jaar. In deze periode. Uitgever Departement Onderwijs en.

Officiële bekendmakingen. Bekendmakingen zijn openbare publicaties over besluiten of gebeurtenissen die voor u van belang kunnen zijn. De bekendmakingen van bijvoorbeeld bouwplannen, vergunningen en regels vindt u op overheid.nl. Bekendmakingen Venlo op overheid.nl De officiële Woordenlijst Nederlandse Taal (editie 2005) van de Nederlandse Taalunie - kostenloos online raadpleegbaar Groen blok officiele publicaties (klik voor een grotere weergave op de afbeelding). Vorig bericht Officiële publicaties gemeente Koggenland 23 juli 2017. Volgend bericht Officiële publicaties 20 augustus 2017. Deel Artikel. Twitter. Facebook. Linkedin. Google plus. Whatsapp. Landelijk nieuws. TO Officiele Publicaties In deze sectie vindt u alle wetgeving en reglementering met betrekking tot de Ethische Commissie voor de telecommunicatie, de publicaties van benoemingen van leden van de Ethische Commissie en adviezen en mededelingen van de Ethische Commissie Home > Over Bestuur > Officiële bekendmakingen > Overige bekendmakingen > Mobiel breken bouw- en sloopafval - publicatie week 50 2020 Mobiel breken bouw- en sloopafval - publicatie week 50 2020 Dit item is gearchiveerd op 21-01-2021 Jehovah's Getuigen: Op onze officiële website zijn de Bijbel, Bijbelse publicaties en nieuwsitems te vinden. Er wordt ook informatie gegeven over ons geloof en onze organisatie

 • DRT Vloeren.
 • Markt Leiden 24 december 2020.
 • Volksuniversiteit Alkmaar.
 • Planten voor horeca.
 • Kruidenzaadjes Action.
 • YouTube Massage Music, Relaxing.
 • Planten voor horeca.
 • OGX shampoo zonder parabenen.
 • St Bavo Haarlem orgel.
 • Corel Paint Shop Pro gratis downloaden.
 • St Bavo Haarlem orgel.
 • Welkoop paard.
 • Christelijke Basisschool Barneveld.
 • De Lijn attest staking 9 oktober.
 • Giardia hond knoflook.
 • Find it werkstuk.
 • Turnitin plagiaat Checker.
 • IPhone camera ontspiegelen.
 • Tegenstelling ambitieus.
 • Wortel melktand afgebroken.
 • Five Guys Rotterdam.
 • Betekenis Yin Yang liefde.
 • Corvette Stingray 1969.
 • Wat kan ik doen tegen glasvochtloslating.
 • Potion of Weakness.
 • Alternatief voor Photoshop.
 • Campanile Zwolle.
 • Slagroom Ice dipping.
 • Marjorie Rieu 2019.
 • Sing i'm still standing lyrics.
 • The Princess Bride full Movie.
 • Canon grijze import.
 • Pionier 10.
 • Spoeddienst UZ Gent.
 • Work Work.
 • LichtWesen spray.
 • CGG opwijk.
 • Future Madonna.
 • Halfords accu.
 • Staande lampvoet.
 • IJzervlechters bedrijven.