Home

Globaal medisch dossier veranderen van huisarts

Een Globaal Medisch Dossier (GMD) is een elektronisch medisch dossier van u bij uw huisarts. Het bevat al uw medische gegevens. Dit dossier zorgt voor een betere individuele begeleiding en een beter overleg tussen de artsen. Het bevat onder meer alle gegevens over: vaccinaties allergieën medisch Het globaal medisch dossier (GMD) geeft je vaste huisarts een totaalbeeld van je gezondheid. Zo kan de arts onder meer beter beoordelen welke onderzoeken nodig of overbodig zijn en of de behandelingen op elkaar zijn afgestemd Het Globaal Medisch Dossier of GMD is het medisch dossier dat uw huisarts over u bijhoudt. Het bevat gegevens over uw gezondheidsgeschiedenis, sociale en administratieve gegevens, verslagen van specialisten en andere zorgverstrekkers, gegevens over de gevolgde behandelingen, gegevens over genomen medicatie en vaccinaties. De huisarts heeft op basis van uw GMD een totaalbeeld over uw.

Op elke leeftijd kunt u aan uw huisarts vragen om een globaal medisch dossier (GMD) aan te leggen. Een globaal medisch dossier bevordert de kwaliteit van de zorgverlening en geeft u recht op de volgende voordelen Globaal medisch dossier (GMD) Voorstelling. Het project elektronische uitwisseling van gegevens globaal medisch dossier tussen de artsen en de ziekenfondsen betreft 3 diensten: raadplegen van het GMD recht van de patiënt; beheer van het GMD recht van de patiënt; raadplegen van de lijst van patiënten waarvoor de huisarts GMD-houder is dossier Sinds 1 mei 2002 kan iedereen het beheer van een globaal medisch dossier aan zijn huisarts toevertrouwen. En ook genieten van de 30 procent vermindering op het remgeld voor raadplegingen in het huisartsenkabinet. Voordien konden alleen vijftigplussers dat Uw huisarts staat in voor het bijhouden en coördineren van uw GMD, dit is uw Globaal Medisch Dossier. Het verzamelen van al uw medische gegevens door één huisarts draagt bij tot een verhoogde kwaliteit van de zorg voor uw gezondheid

Globaal medisch dossier Vlaanderen

Globaal medisch dossier: voordelen C

Bewaartermijn medisch dossier. Volgens de wet moet je medisch dossier 15 jaar bewaard blijven. Als je van zorgverlener wisselt - huisarts, tandarts of apotheek - dan neemt de nieuwe zorgverlener deze bewaarplicht over. Je oude zorgverlener kan dan niet meer bij je medische gegevens. Inzage in medisch dossier voor overdrach Je huisarts, maar ook andere behandelaars en artsen, houden een medisch dossier over jou bij. Hierin worden bijvoorbeeld gespreksverslagen, uitslagen van onderzoeken en doorverwijzingen in vastgelegd. Naast je huisarts hebben dus alle zorgverleners die jou behandelen het recht om dat dossier in te. In uw globaal medisch dossier (GMD) worden uw belangrijkste medische gegevens bijgehouden: medicatie, medische voorgeschiedenis, vaccinaties, allergieën, Wanneer u verhuist of wenst te veranderen van huisarts kan het GMD op uw vraag door gegeven worden aan een andere huisarts. Dokter Nele. Dr Nele Laleman Huisartsenpraktijk Tramstraat 1 Een Globaal Medisch Dossier U kunt op elk moment van huisarts veranderen en uw nieuwe arts uw GMD laten overnemen. Bedrag? het GMD is gratis: u betaalt 31,80 euro aan uw huisarts u ontvangt een vermindering van het remgeld van 30% voor consultaties bij de huisarts In dit geval, zijn de bepalingen* van artikel 13, § 1, van het voormeld koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967, van toepassing op alle gegevens van het Algemeen Medisch Dossier zoals bepaald in artikel 1, § 2, met uitzondering van het deel dat meer specifiek bestemd is voor de huisarts

Uw huisarts is het best geplaatst om een verwijzing op maat te organiseren, en dankzij dit globaal medisch dossier wordt de communicatie tussen de specialist, uw huisarts en andere zorgverstrekkers geoptimaliseerd.Voor het bijhouden en coördineren van uw dossier voorziet het RIZIV (Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekeringen) een vergoeding Bij het opsturen of meegeven van het medisch dossier dienen de regels van de privacy nadrukkelijk te worden gerespecteerd. Het risico van fouten ligt bij de huisarts. Nabestaanden hebben slechts recht op inzage van medische gegevens als dit in de geest van de overledene is. De inschatting hiervan ligt bij de huisarts Globaal Medisch Dossier Wat is een GMD? Uw globaal medisch dossier (GMD) bevat al uw medische gegevens (operaties, chronische ziekten, lopende behandelingen, enz.). Wat zijn de voordelen? - Je medische gegevens worden op één plaats verzameld en bijgehouden. Jij en je huisarts krijgen hierdoor een volledig beeld van je gezondheidstoestand Wat is een GMD? Het Globaal Medisch Dossier (GMD) bevat al uw medische gegevens (operaties, chronische ziekten, lopende behandelingen).. Het maakt een betere individuele begeleiding en een beter overleg tussen de artsen mogelijk.. Wat zijn de voordelen van een GMD? Als u een GMD aanvraagt bij uw huisarts, krijgt u tot 30% meer terugbetaald voor een raadpleging van uw huisarts (in zijn kabinet.

In jouw 'Globaal Medisch dossier' houdt je huisarts alle gegevens bij over je gezondheid. Je medische voorgeschiedenis, geneesmiddelengebruik, gevolgde behandelingen, verslagen van andere zorgverleners,... Op die manier heeft de huisarts een totaalbeeld van je gezondheid wat positief is voor kwaliteit van de zorg Het globaal medisch dossier voorkomt dat hetzelfde geneeskundig onderzoek dubbel wordt uitgevoerd. Bovendien betaalt je ziekenfonds meer terug voor een raadpleging bij je huisarts*. Dankzij het GMD betaal je immers 30 % minder remgeld voor: raadplegingen bij je huisarts; raadplegingen bij en huisbezoeken van je huisarts als je 75 jaar of ouder. Uw globaal medisch dossier (GMD) bevat al uw medische gegevens (operaties, chronische ziekten, lopende behandelingen, enz.). Wat zijn de voordelen? GMD beperkt het bedrag van het persoonlijk aandeel dat u moet betalen voor een raadpleging van uw huisarts, in zijn kabinet: tot 1 EUR voor de rechthebbenden op de verhoogde tegemoetkomin Het verzamelen van al uw medische gegevens door één huisarts draagt bij tot een verhoogde kwaliteit van de zorg voor uw gezondheid.. Uw huisarts is het best geplaatst om een verwijzing op maat te organiseren, en dankzij dit globaal medisch dossier wordt de communicatie tussen de specialist, uw huisarts en andere zorgverstrekkers geoptimaliseerd

Globaal Medisch Dossier - Huisartse

Vanaf 1 januari 2021 zal elke huisarts een erkend elektronisch medisch dossier moeten gebruiken voor het beheer van het GMD en ingeschreven zijn voor de MyCareNet-dienst 'Beheer van het GMD' (eGMD). Zie me er informatie op de site van het RIZIV.. De documenten, alsook de FAQ (veel gestelde vragen) rond de dienst eGMD zijn geldig tot eind 2020 en de documentatie die geldig is vanaf 2021 is. Het verzamelen van al uw medische gegevens door één huisarts(en) team draagt bij tot een verhoogde kwaliteit van de zorg voor uw gezondheid. Uw huisarts is het best geplaatst om een verwijzing op maat te organiseren, en dankzij dit globaal medisch dossier wordt de communicatie tussen de specialist, uw huisarts en andere zorgverstrekkers geoptimaliseerd Van huisarts veranderen. Dat doet u zo: informeer of de nieuwe huisarts u als nieuwe patiënt kan aannemen; licht uw oude huisarts mondeling, telefonisch of schriftelijk in dat u van huisarts verandert; vraag uw oude huisarts om uw dossier naar uw nieuwe huisarts te sturen Indien U verandert van huisarts binnen dezelfde huisartsenspraktijk dan blijft uw dossier (GMD) binnen de huisartsenspraktijk en wordt de remgeldvermindering automatisch verder toegepast. Bij wijziging van huisarts niet behorend tot dezelfde huisartsenpraktijk kan het GMD, op uw vraag, doorgegeven worden aan de nieuwe huisarts

Globaal medisch dossier Belgium

Als u zich inschrijft in de praktijk dmv een GMD, krijgt u 30% meer terugbetaald van het ziekenfonds voor de consultatie bij de huisarts. Het globaal medisch dossier wordt eenmalig afgesloten en daarna automatisch jaarlijks vernieuwd Volgens de wet moet je medisch dossier 15 jaar bewaard blijven. Als je van zorgverlener wisselt - huisarts, tandarts of apotheek - dan neemt de nieuwe zorgverlener deze bewaarplicht over. Je oude zorgverlener kan dan niet meer bij je medische gegevens. Inzage in medisch dossier voor overdrach

Globaal medisch dossier (GMD) eHealt

Globaal medisch dossier gezondheid

 1. Bij verhuis of wijziging van huisarts kan het dossier, op uw vraag, doorgegeven worden aan een nieuwe huisarts
 2. In het belang van u en uw gezondheid, is het best één vaste huisartsenpraktijk te kiezen waar al uw medische gegevens in een globaal medisch dossier (GMD) worden bijgehouden. Indien u zich als nieuwe patiënt wil aanmelden in onze praktijk, met de vraag om uw GMD te beheren, kan dit alleen als u woonachtig bent in Sint-Kruis of Assebroek (postcode 8310)
 3. Globaal medisch dossier. Posted on 31 augustus 2017 15 juli 2019 by anx-sudowp. Je kan aan een erkende huisarts vragen een globaal medisch dossier (GMD) Daarnaast staat het GMD ook in het teken van preventie. De huisarts moet met jou een checklist bespreken die ook in het GMD wordt bijgehouden
 4. Dankzij dit globaal medisch dossier wordt de communicatie tussen de specialist, uw huisarts en andere zorgverstrekkers geoptimaliseerd. Het verzamelen van al uw medische gegevens door één huisartsenpraktijk draagt bij tot een verhoogde kwaliteit van de zorg voor uw gezondheid
 5. istratieve gegevens, verslagen van specialisten en andere gezondheidszorgverstrekkers, gegevens over gevolgde behandelingen en genomen medicatie, vaccinaties en allergieën

GLOBAAL MEDISCH DOSSIER huisartsenpraktij

Een globaal medisch dossier (GMD) bundelt al uw medische gegevens, zowel die van de huisarts, de specialist, het ziekenhuis als van andere zorgverleners. Met een globaal medisch dossier bent u zeker dat uw medische gegevens goed beheerd worden. Uw medische informatie wordt in uw persoonlijk dossier bij uw huisarts verzameld. Wat zijn de voordelen U kan op elk ogenblik van huisarts veranderen. Zeg aan uw nieuwe huisarts dat u verkiest dat hij voortaan uw GMD beheert. Hij zal dan zelf alle stappen zetten bij zijn confrater voor de overdracht van uw dossier Het GMD of Globaal Medisch Dossier is een begrip waarmee wordt bedoeld dat al jouw medische gegevens (operaties, chronische ziekten, verslagen van specialisten en andere zorgverstrekkers, gegevens over behandelingen ) door jouw huisarts worden bijgehouden

Globaal medisch dossier - HuisartsenBo

Het Globaal Medisch Dossier is het medisch dossier dat uw huisarts over u bijhoudt. Dit dossier bevat: Op basis van dit dossier heeft de arts een totaalbeeld over uw gezondheidstoestand en kan hij beter beoordelen welke onderzoeken nodig of overbodig zijn en of voorgestelde behandelingen niet strijdig zijn met elkaar De Orde der Artsen vraagt aan minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) om alle patiënten te verplichten een vaste huisarts te kiezen die met hen een Globaal Medisch Dossier (GMD) bijhoudt. Een Globaal Medisch Dossier is niets nieuws: het werd in 1990 voorgesteld door minister Busquin en in 2002 werd het afsluiten van een dergelijk dossier door minister Frank Vandenbroucke. Verandert u van huisarts, dan draagt uw oude huisarts uw medisch dossier over aan uw nieuwe huisarts als u hiertegen geen bezwaar heeft. Uw oude huisarts moet ervoor zorgen dat uw medisch dossier veilig terechtkomt bij uw nieuwe huisarts

Globaal medisch dossier Je kan aan een erkende huisarts vragen een globaal medisch dossier (GMD) aan te leggen en bij te houden. De huisarts mag hiervoor per kalenderjaar een honorarium aanrekenen dat volledig door het ziekenfonds wordt terugbetaald Het verzamelen van al uw medische gegevens door een huisarts draagt bij tot een verhoogde kwaliteit van de zorg voor uw gezondheid. Uw huisarts is het best geplaatst om een verwijzing op maat te organiseren, en dankzij dit globaal medisch dossier wordt de communicatie tussen de specialist, uw huisarts en andere zorgverstrekkers geoptimaliseerd Waarschijnlijk hoorde u reeds van het globaal medisch dossier (GMD) via uw ziekenfonds of andere informatiekanalen. Graag willen wij langs deze weg Het globaal medisch dossier nog even in de kijker stellen. Uw huisarts staat in voor het bijhouden en coördineren van uw GMD

Wisselen van huisarts LH

Een betere opvolging van je verzorging en een financieel voordeel bij raadplegingen en bezoeken van je huisarts zijn de voornaamste voordelen van het aanleggen van een GMD. Je huisarts is de arts die jou het beste kent. Dankzij het globaal medisch dossier duidt je hem/haar aan als verantwoordelijke voor het beheer van je GMD Bovendien moet worden voorkomen dat onbevoegden in dossiers kijken. Ook is het wenselijk dat medebehandelaars alleen toegang hebben tot het relevante deel van het dossier. De gemeente Nieuwegein had in 2005 de primeur: huisartsen, specialisten en apothekers kunnen sindsdien samenvattingen van elkaars dossiers bekijken Globaal Medisch Dossier. Hoofdpagina; Globaal Medisch Dossier; Doorverwijzingen naar andere zorgverleners en de uitwisseling van gegevens loopt eenvoudiger. U krijgt een hoger bedrag terugbetaald door Uw ziekenfonds voor een raadpleging bij Uw huisarts. De toelage voor een avondconsultatie (na 18u). Uw huisarts verzamelt al uw belangrijke medische gegevens (operaties, chronische ziekten, verslagen van specialisten en andere zorgverstrekkers, gegevens over behandelingen ) in uw electronisch Globaal Medisch Dossier (eGMD). Uw ziekenfonds voorziet hier een vergoeding voor uw huisarts. Het GMD is gratis voor iedereen

Een patiënt heeft recht op vernietiging van zijn gehele medisch dossier of een deel daarvan. Doordat dit recht zo'n sterke wettelijke basis heeft, staan artsen regelmatig voor een dilemma. Een volledig dossier is immers essentieel voor de kwaliteit en de veiligheid van de patiëntenzorg Uw huisarts staat in voor het bijhouden en coördineren van uw Globaal Medisch Dossier. Het verzamelen van al uw medische gegevens door één huisarts draagt bij tot een verhoogde kwaliteit van de zorg voor uw gezondheid. Uw huisarts is het best geplaatst om een verwijzing op maat te organiseren

Globaal medisch dossier (GMD) - RIZI

Door een globaal medisch dossier (GMD) kan u goedkoper

 1. Privacy en medisch dossier - Dossier Van huisarts
 2. Medisch dossier huisarts - Independe
 3. Globaal Medisch Dossier - Dokter Nele Lelema
 4. Globaal medisch dossier (Gezondheid, Dokters, Geneeskunde
 5. Globaal Medisch Dossier - JuridischForum
 6. Globaal Medisch Dossier - HUISARTSENPRAKTIJ
 • Exclusieve relatie.
 • Hunter Draagtas Outdoor Kangaroo.
 • Papiaments officiële taal.
 • Prullenbak met sensor 60 liter.
 • Glitter tattoo Hema.
 • Highest Building in Bangkok.
 • Non religious countries.
 • Toyota Wikipedia.
 • Smaad Strafrecht.
 • Fluoxetine opbouwen.
 • Markt Den Bosch.
 • Anatomie en fysiologie van de mens 2e hands.
 • World Economic Forum education ranking 2019.
 • PlexR behandeling Den Bosch.
 • Diode laser prijzen.
 • Frida Kahlo print.
 • Goedkope dierenarts Rotterdam.
 • Droogpak vinnen.
 • Voetbal met naam HEMA.
 • Welke groenten bij canard al orange.
 • Werkvakantie zuid korea.
 • Heutink Haagse set.
 • Gezochte personen België.
 • Watertank 50 liter.
 • Sandos Caracol Eco Resort Kras.
 • Adres Doel.
 • Dansmuseum Nederland.
 • De ultieme Batmobile.
 • De bloemetjes buiten zetten'' in het engels.
 • Drogisterijen Nederland.
 • Pista kulfi.
 • Ongeluk Rottepolderplein.
 • Stijlvolle kleding dames 50 plus.
 • RSAT Windows 7.
 • Bron sieraden outlet.
 • Is lymfoedeem te genezen.
 • Appelbeignets maken Koopmans.
 • Meranti trap.
 • Alle deeltafels.
 • GoPro app macos.
 • Naturistencomplex Gran Canaria.