Home

Cultuurfonds provincie

Er zijn gezelschappen, instellingen, producties en ensembles die geen directe subsidie van het Rijk krijgen. Zij krijgen mogelijk subsidie via een cultuurfonds in de vorm van bijvoorbeeld projectsubsidies, beurzen of subsidies voor kunstenaarsinitiatieven Fonds Gelderse Cultuur, samen doen! 14-12-2020 Provincie Gelderland stelt in 2021 € 100.000 beschikbaar voor vernieuwende participatieprojecten (projecten waaraan inwoners actief deelnemen) op het gebied van cultuur en erfgoed. We willen een breder publiek bereiken met de lancering van het Fonds Gelderse cultuur, samen doen Het Cultuurfonds voor Monumenten Groningen is bedoeld voor het behoud van gemeentelijke monumenten en karakteristieke en beeldbepalende panden. U kunt uit het Cultuurfonds een lening krijgen voor restauratie, herstel, herbestemming en verduurzaming van uw pand. Kosten voor advisering over verduurzaming, herbestemming, restauratie en onderhoud.

Culturele verenigingen en stichtingen kunnen subsidie aanvragen voor buurtgerichte cultuurprojecten in onze provincie. Ook ZZP-ers gericht op cultuurontwikkeling kunnen subsidie aanvragen. Formulier. Aanvraagformulier buurtcultuur; Omschrijving. De provincie wil buurtcultuurprojecten stimuleren omdat deze de leefbaarheid in buurten versterken. Voorwaarde De provincie wil buurtparticipatie bij natuur- en met name waterprojecten, zoals waterberging in de bebouwde omgeving, Daarna stuurt u het formulier met de eventuele bijlagen op naar noordbrabant@cultuurfonds.nl. De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen

Cultuur is van essentiële waarde voor de provincie. De provincie wil cultuur behouden en versterken. Onder meer door bijvoorbeeld monumentale gebouwen, stolpboerderijen, kerken, industriële gebouwen, molens en dijken helpen te behouden door restauratie of herbestemming. Ook wil de provincie culturele voorzieningen, zoals theaters, bibliotheken en. Het Prins Bernhard Cultuurfonds ondersteunt cultuur en natuur in Nederland. Het fonds heeft een landelijk bureau voor de nationale aanvragen en per provincie een afdeling voor regionale aanvragen. Den Haag heeft een eigen ambtelijk secretaris Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie/het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is voor voetbal, muziekles, dans, judo, theater, zwemmen of een andere sportieve of creatieve les

Cultuurfondsen Kunst en cultuur Rijksoverheid

Fonds Gelderse Cultuur, samen doen

De Drentse Anjer Prijs 2020 van het Cultuurfonds Drenthe wordt op vrijdag 11 december uitgereikt. Nadat de prijsuitreiking twee keer moest worden afgelast, vanwege het coronavirus, heeft het bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe besloten om de uitreiking in kleine kring alsnog plaats te laten vinden. De commissaris van de Koning mevrouw J. Klijnsma, tevens voorzitter van het. Cultuurfonds-hypotheek in de volgende provincies Het budget in Cultuurfonds-hypotheken verschilt per provincie. In de volgende provincies kunt u een Cultuurfonds-hypotheek aanvragen: Friesland, Groningen, Overijssel, Utrecht, Gelderland, Noord-Brabant, Zuid-Holland, Noord-Holland en Zeeland De Groninger Cultuurprijzen van het Prins Bernhard Cultuurfonds en de provincie Groningen worden dit jaar niet uitgereikt. De prijs heeft als doel om personen, instellingen of groepen die een bijzondere impuls geven aan het Groninger culturele klimaat in het zonnetje te zetten Neem dan even contact op met de coördinator van het Jeugdfonds Sport & Cultuur in je provincie! Sluiten. Jeugdfonds Cultuur Limburg. Het Jeugdfonds Cultuur Limburg betaalt het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is voor muziek - of dansles,. BPD Cultuurfonds levert een bijdrage aan de kwaliteit en de beleving van de openbare ruimte. We ondersteunen kunst- en cultuurprojecten die raakvlakken hebben met architectuur, bouwen, de gebouwde omgeving, stedelijke ontwikkeling, gebiedsontwikkeling en kunst in de openbare ruimte

In januari 2015 is Brabant C opgericht: een initiatief van de provincie Noord-Brabant. De provincie onderkent het belang van kunst en cultuur voor de samenleving. Met de oprichting van Brabant C en het beschikbaar stellen van 25 miljoen euro geeft zij een nieuwe impuls aan kunst en cultuur in Brabant Na de bevrijding groeide het fonds uit tot het Prins Bernhard Cultuurfonds. Met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen maakt het fonds jaarlijks ruim 3.500 cultuur- en natuurprojecten in Nederland mede mogelijk Het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel en de provincie Overijssel hebben besloten een extra helpende hand uit te steken nu koren, (muziek)verenigingen, podia, musea en theaters voorlopig nog moeten blijven inspelen op de coronamaatregelen Het bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe heeft in de 3e vergadering van 2020, € 43.900 beschikbaar gesteld voor de ondersteuning van 19 projecten op het gebied van cultuur en natuurbeheer in Drenthe. Deze projecten zijn initiatieven van stichtingen en verenigingen van amateurs en vrijwilligers

Als u gaat restaureren kunt u in aanmerking komen voor een Cultuurfonds-hypotheek: een laagrentende lening uit een van de provinciale Cultuurfondsen voor Monumenten. In veel provincies overtreft de vraag het beschikbare budget. Wilt u weten of er nog geld in het fonds beschikbaar is? Kijk dan op de site van het Restauratiefonds Cultuurfonds Drenthe steunt in 2020 119 projecten voor € 362.924 Het Cultuurfonds Drenthe werkt aan de hand van landelijke richtlijnen. Bijdragen worden beschikbaar gesteld voor bijzondere activiteiten van en voor amateurs en vrijwilligers Het Cultuurfonds voor Monumenten in Fryslân is uitgebreid: meer geld voor niet-rijksmonumenten in Fryslân. Eigenaren kunnen vanaf nu een laagrentende lening aanvragen voor het restaureren én het verduurzamen en/of herbestemmen van hun monument. Provincie Friesland stort 2,5 miljoen euro extra in het Friese Cultuurfonds De Stichting Brand Cultuurfonds Limburg is in 2000 opgericht. In dat jaar nam Thijs Brand afscheid als directeur van Brand bierbrouwerij in Wijlré. Het afscheidscadeau dat de brouwerij hem meegaf, [

Zwevende bank Iris le Rutte Kunstschouw Jacqueline van

Cultuurfonds voor Monumenten - Provincie Groninge

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel en de provincie Overijssel hebben besloten een extra helpende hand uit te steken nu koren, (muziek)verenigingen, podia, musea en theaters voorlopig nog moeten blijven inspelen op de coronamaatregelen. Zij kunnen vanaf januari een beroep doen op de corona investeringsregeling Kleine Culturele Initiatieven, die daar speciaal voor in het leven is. De innovatieregeling is een gezamenlijk initiatief van het Prins Bernhard Cultuurfonds, het K.F. Hein Fonds, het Elise Mathilde Fonds, het Fentener van Vlissingen Fonds, de gemeente Amersfoort, de gemeente Utrecht en de provincie Utrecht Overzicht subsidies gemeenten/provincie/fondsen (febr. 2019) HIERONDER IS EEN OVERZICHT TE ZIEN VAN SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN BIJ GEMEENTEN, PROVINCIE EN FONDSEN Prins Bernhard Cultuurfonds Groningen Beheerd ook een aantal Fondsen op naam, waaronder: - Eigenheimer Fond Ruimte en economie zijn de taken van de provincie Noord-Brabant: ruimtelijke inrichting en -ontwikkeling, bereikbaarheid en openbaar vervoer en de culturele identiteit

Buurtfonds - Buurtcultuur, subsidie - Provincie Noord-Braban

 1. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Utrecht betaalt de contributie / het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is voor een sportclub, muziek - of dansles, schilderen, theaterschool of een andere creatieve cursus
 2. De provincie Zuid-Holland faciliteert het Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland. Het cultuurfonds is te bereiken via: 0704417709 / 0704417568 en zuidholland@cultuurfonds.nl . Met het Impulsprogramma Recreatie en Toerisme verbindt de provincie erfgoed en cultuur aan recreatie en toerisme
 3. Hier kun je zoeken naar een fonds bij jouw in de buurt. Je kunt zoeken via je postcode en huisnummer óf de naam van de gemeente waarin je woont
 4. Cultuurfonds Overijssel en Provincie Overijssel bieden met de corona-investeringsregeling Kleine Culturele Initiatieven een helpende hand. Stichtingen en verenigingen die werkzaam zijn op het gebied van cultuur in Overijssel én voldoen aan de algemene richtlijnen van Cultuurfonds, kunnen €500 tot tot €2.500 aanvragen voor investeringskosten om de gevolgen van de coronacrisis het hoofd te.

VSBfonds geeft geld aan sociale en culturele projecten en verstrekt studiebeurzen. Lees wie we zijn, welk type projecten we ondersteunen of dien een aanvraag in Corona-investeringsregeling voor kleine culturele initiatieven in Overijssel Datum: 28-01-2021. 10.48 uur - Het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel en de provincie Overijssel hebben besloten een extra helpende hand uit te steken nu koren, (muziek)verenigingen, podia, musea en theaters voorlopig nog moeten blijven inspelen op de coronamaatregelen. Zij kunnen vanaf januari een beroep doen op.

Vogelatlas Sovon - Vogelonderzoek Nederland

ZWOLLE, 28 januari 2021 - Het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel en de provincie Overijssel hebben besloten een extra helpende hand uit te steken nu koren, (muziek)verenigingen, podia, musea en theaters voorlopig nog moeten blijven inspelen op de coronamaatregelen Rijks cultuurfondsen Gezelschappen, instellingen, producties en ensembles die geen rechtstreekse subsidie van het Rijk krijgen, kunnen mogelijk terecht bij een cultuurfonds. Deze fondsen hebben verschillende manieren om instellingen te ondersteunen. Bijvoorbeeld met projectsubsidies, beurzen en subsidies voor kunstenaarsinitiatieven Zoeken binnen Cultuursubsidie Zoek. Subsidies © Podiumkunsten REGIO - Het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel stelt 24.500 euro beschikbaar voor de uitbreiding en vernieuwing van professionele pooldepots. Overijsselse amateurverenigingen kunnen daar theatermaterialen zoals licht- en geluidsapparatuur en mobiele podia huren tegen gunstige condities. Deze technische materialen zijn ondergebracht bij drie depots, verspreid over de provincie GRONINGEN - Het Cultuurfonds Groningen roept culturele en natuurorganisaties op aanvragen in te blijven dienen. 'Het is opvallend dat er een grote terugloop in aanvragen is sinds de uitbraak van de coronacrisis, terwijl deze sectoren het zwaar hebben. Vandaar dat we hebben besloten om de richtlijnen tijdelijk te verruimen, in de verwachting dat we dan

ZWOLLE - Nu koren, (muziek)verenigingen, podia, musea en theaters voorlopig nog moeten inspelen op de coronamaatregelen, bieden provincie Overijssel en Cultuurfonds Overijssel een helpende hand. Per januari 2021 is de corona-investeringsregeling Kleine Culturele Initiatieven geopend Het Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland ondersteunt projecten op het gebied van cultuur en natuurbehoud op grote en op kleine schaal door middel van financiële bijdragen. Bijzondere initiatieven, bevlogenheid en talent moedigen wij aan met financiële bijdragen en prijzen*

Buurtnatuur en buurtwater, subsidie - Provincie Noord-Braban

Woordkunstenaar Elten Kiene (1984) heeft de Cultuurprijs Zuid-Holland 2020 van het Prins Bernhard Cultuurfonds ontvangen. Commissaris van de Koning Jaap Smit en voorzitter van de Prins Bernard Cultuurfonds afdeling Zuid-Holland, reikte de prijs uit in het Provinciehuis Zuid-Holland In de provincie Noord-Brabant zijn er ongeveer 40.000 kinderen die niet kunnen sporten omdat er thuis geen geld is voor bijvoorbeeld de contributie van de sportclub. Het Jeugdfonds Sport Brabant probeert al deze kinderen te helpen. We zijn al goed op weg maar we zijn er nog zeker niet

De commissaris van de Koning mevrouw J. Klijnsma, tevens voorzitter van het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe, heeft voor de derde keer de cheque van € 5.000 uitgereikt. Met de Drentse Anjer Prijs wil het fonds de culturele organisatoren die in Drenthe actief zijn extra in het zonnetje zetten. Veel stichtingen, verenigingen en particulieren zetten zich immers ieder jaar - vaak vrijwillig. In 2020 ondersteunde het Cultuurfonds Overijssel maar liefst 211 bijzondere cultuur- en natuurprojecten in de provincie: van de voorstelling Assepoester door De Vertellende Piano en het kunstproject van Stichting Vogeleilandje tot de aanschaf van apparatuur voor Studio 15 van Talenthouse en het hanzebankjes-project van Stichting ARTIcipatie. In totaal is er vorig jaar 614.480 euro toegekend Cultuurfonds Overijssel ondersteunt uitbreiding gezamenlijke theaterfaciliteiten . Deze technische materialen zijn ondergebracht bij drie depots, verspreid over de provincie. Stichting dEVENTer/Face, Toneelvereniging De Rieverst in IJhorst en Toneelvereniging Vorie Vana te Beerzerveld zijn de beheerders van deze depots Het Prins Bernhard Cultuurfonds stimuleert cultuur en natuurbehoud in Nederland, met subsidies, opdrachten, prijzen en beurzen. De Anjeractie is de jaarlijkse collecte van het Cultuurfonds voor en door cultuurverenigingen Er is veel belangstelling voor de nieuwe regeling van de provincie Groningen (SOK), waarbij subsidie kan worden aangevraagd voor een karakteristiek pand of gemeentelijk monument in het... Lees meer. Gezocht: kennis over verduurzamen van woningen of boerderijen. jan 15, 2021

In de uitzending zie en hoor je ook optredens van winnaars van de Prins Bernard Cultuurfonds Inspiratieprijs. Inwoners van Limburg konden een korte video of een bericht met een eigen nieuwjaarswens opsturen naar de provincie. Een selectie daarvan wordt uitgezonden De provincie ondersteunt de amateurkunsten in Brabant. 18 Brabantse instellingen die zich richten op het verbeteren van de kwaliteit van de amateurkunst of het vergroten van de amateurkunstparticipatie krijgen een meerjarige subsidie voor de periode 2021-2024. De provincie ondersteunt meerjarig 18 culturele instellingen met een bovenlokale functie Het Cultuurfonds heeft in elke provincie een afdeling. De afdelingen hebben tot taak de doelstelling van het Cultuurfonds uit te voeren voor zover het gaat om activiteiten van overwegend provinciaal belang. Elke afdeling heeft zijn eigen bestuur, dat zelfstandig beslist over toewijzingen voor financiële ondersteuning Provincie Overijssel Tel: 038 499 88 99 Luttenbergstraat 2 8012 EE Zwolle Postbus 10078 8000 GB Zwolle Contactpersoon dhr. B. Schulte Als u gaat restaureren kunt u in aanmerking komen voor een Cultuurfonds-hypotheek: een laagrentende lening uit een van de provinciale Cultuurfondsen voor Monumenten. Cultuurfonds-hypotheek

Cultuur & Erfgoed - Provincie Noord-Hollan

De provincie wil een breder publiek bereiken met de lancering van het Fonds Gelderse cultuur, samen doen!' Dit fonds wordt ondergebracht bij het Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland. Het Cultuurfonds Gelderland gaat de participatieprojecten beoordelen. Aanvragers kunnen zich vanaf 2021 melden PROVINCIE GRONINGEN, MUSSEL - Het Prins Bernhard Cultuurfonds Groningen schenkt 2.000 euro aan Stelmakerij Mussel. Het Prins Bernhard Cultuurfonds Groningen heeft in het vierde kwartaal van 2020 € 47.787,- toegekend voor 19 projecten op het gebied van cultuur en natuur in de provincie Groningen Daarnaast heeft het Cultuurfonds in elke provincie afdelingen ingesteld om optimaal invulling te geven aan de doelstelling voor zover het activiteiten betreft van overwegend lokaal, regionaal of provinciaal belang. De besluitvorming daarover is gemandateerd aan de provinciale afdelingsbesturen Het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel heeft in het derde kwartaal van € 110.830 toegekend voor 39 projecten op het gebied van cultuur en natuur in de provincie Overijssel. Opvallend is dat er minder aanvragen zijn dan voor de coronacrisis, terwijl de sector het zwaar heeft Het Prins Bernhard Cultuurfonds Groningen verdeelt bijna 110.000 euro onder 41 projecten op het gebied van cultuur, natuur en wetenschap in de provincie Groningen

In samenwerking met het Prins Bernhard Cultuurfonds presenteert Poppunt Gelderland een nieuw fonds: Music Support Gelderland. Deze regeling is bedoeld om ambitieuze artiesten uit deze provincie te ondersteunen, van producer tot metalband en van singer-songwriter tot hiphopcollectief Het Cultuurfonds voor Monumenten Groningen is in beheer bij het Prins Bernhard Cultuurfonds. Het Nationaal Restauratiefonds verzorgt de uitvoering. Omdat het fonds nagenoeg leeg was, is het vorig jaar aangevuld door de provincie. Ook is het uitgebreid voor wat betreft de bestedingsmogelijkheden Het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft in elke provincie een afdeling die lokale of regionale projecten ondersteund. Voor projecten in Gelderland kunnen stichtingen en verenigingen een financiële bijdrage aanvragen voor o.a. natuur Kickstart Cultuurfonds. Steunpakket Cultuur in gemeenten. TOZO. Informatie provincies en gemeenten. Meer Lokale fondsen Drenthe. Fondsen Noord-Nederland. Landelijke fondsen. Het kan zijn dat je door het coronavirus een door de provincie gesubsidieerde activiteit uit moet stellen of niet door kunt laten gaan Op de Culturele Financieringswijzer vind je alles wat je moet weten voordat je een cultuurfonds benaderd. We leren je over het proces van fondsenwerving en wat voor fondsen er zijn. Denk hierbij aan het stimuleringsfonds, jeugdcultuurfonds en fonds voor cultuurparticipatie

Brabant Bokaal voor Pieter van den Broek, Ineke Strouken

Arnhem, 14 juli 2020 - De provincie Gelderland gaat cultuurmakers in de provincie ondersteunen met een gift van 225.000 euro aan het Cultuurmakersfonds. Dit fonds is onlangs ingesteld bij het Prins Bernhard Cultuurfonds om culturele makers zonder langjarige subsidie te helpen de gevolgen van de coronacrisis te boven te komen en actief en creatief te blijven Provincie Utrecht is opdrachtgever en financier. Prins Bernhard Cultuurfonds Stichtingen, verenigingen en - in bijzondere gevallen - personen kunnen een aanvraag indienen bij het Cultuurfonds voor een financiële bijdrage aan projecten die raken aan cultuur, natuur of wetenschap. Het Cultuurfonds kent algemene en specifieke richtlijnen Gepubliceerd op: 21-12-2020 Het Prins Bernhard Cultuurfonds schenkt over het vierde kwartaal 2020 aan een stel Brabantse instellingen actief op cultureel, historisch en milieugebied, tezamen ruim twee ton [€ 221.290]. Het gaat onder meer om:-Boxtel Educatieproject 'Beleef het Oertijdmuseum thuis € 1.000-Regionale Omroep Brabant project documentaire 'Het verdriet van carnaval' € 7.50

Den Haag - Cultuurfondse

Houd voor het laatste nieuws de site van het Cultuurfonds Noord-Brabant in de gaten. Verschillende instanties willen van Brabant een provincie maken waar alle schoolpleinen groen zijn. Daarom hebben de provincie, waterschappen, Ministerie van LNV, Prins Bernhard Cultuurfonds en andere partners, geld bij elkaar gelegd om scholen die hun schoolplein willen 'vergroenen' subsidie te kunnen geven Provincie Gelderland en het Oranje Fonds lanceerden 11 december 2020 het samenwerkingsfonds Verbind je buurt!. Dit fonds gaat een extra impuls geven aan sociale verbinding tussen mensen in Gelderse dorpen, buurten en wijken. Mensen moeten mee kunnen doen in de samenleving! Mensen verbinde De provincie Gelderland stelt komend jaar 100.000 euro beschikbaar voor innovatieve participatieprojecten op het gebied van cultuur en erfgoed. De provincie wil een breder publiek bereiken met de lancering van het Fonds Gelderse cultuur, samen doen!' Regio - Dit fonds wordt ondergebracht bij het Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland Het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel heeft dit jaar € 1.000.000 om te investeren in cultuur en natuur in de provincie Overijssel. Dit geld is onder meer afkomstig van de Lotto en de BankGiro Lote rij, donaties en de jaarlijkse Anjeractie. Maar ook van de vele CultuurFondsen op Naam die bij het Prins Bernhard Cultuurfonds in beheer zijn De Cultuurfondsen voor Monumenten zijn in 2003 gestart op initiatief van het Prins Bernhard Cultuurfonds en het Nationaal Restauratiefonds. Eigenaren van niet-rijksmonumenten uit 9 provincies kunnen uit het Cultuurfonds een laagrentende Cultuurfonds-hypotheek krijgen. De rente en de aflossing van de hypotheek wordt opnieuw in het fonds gestort

Video: Home Jeugdfonds Sport & Cultuu

Provincie Zeelan

De provincie Noord-Brabant wil dat iedereen kan meedoen en deelt in de goede dingen die Brabant te bieden heeft. De provincie zette o.a. het programma Sociale Veerkracht op om samen met anderen de sociale veerkracht van al haar inwoners te benutten en versterken het project wordt uitgevoerd in de provincie Noord-Brabant; de subsidieontvanger heeft volgens haar statuten een doelstelling op het gebied van onderwijs. Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in paragraaf 3 (Schoolpleinen van de toekomst) van de Subsidieregeling buurtfonds Noord-Brabant

De Provincie Friesland gaat dit nu ook financieel ondersteunen. Hiervoor is door de provincie extra geld beschikbaar gesteld in het Cultuurfonds voor Monumenten. Daardoor zit er eind dit jaar 2,5 miljoen euro extra in het fonds. De provincie hecht grote waarde aan het behoud van de Friese monumenten en karakteristieke panden Provincie Limburg. Gemeente Gulpen-Wittem. Prins Bernard Cultuurfonds Limburg. Crasborn Communicatie Vormgevenrs. Luikse Marktfeesten Wahlwiller. Donatus Verzekeringen Rosmalen. Dr. P.G.M.J. Janssens Stichting. Stichting Bonhomme Tielens. Missiezusters van Steyl; Dienaressen van de Heilige Geest Wahlwiller. Omslag (klik op onderstaande. Beeldmateriaal door: Provincie Overijssel. Nu koren, (muziek)verenigingen, podia, musea en theaters voorlopig nog moeten inspelen op de coronamaatregelen, bieden provincie Overijssel en Cultuurfonds Overijssel een helpende hand. Per januari 2021 is de corona-investeringsregeling Kleine Culturele Initiatieven geopend

Wildwal (Middeleeuwen) - Goudsberg: Middelpunt van Nederland

Een plan indienen iedere muzikant uit de provincie Utrecht die zichzelf herkent in de voorwaarden wordt door het Prins Bernhard Cultuurfonds aangemoedigd een plan in te dienen. Dit gaat heel eenvoudig via www.up-next.nl, waar ook alle informatie te vinden is over de voorwaarden waar de muzikant en het plan aan moeten voldoen ZWOLLE - Het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel heeft ook in het tweede kwartaal van dit jaar in de provincie bijna € 250.000 toegekend. In totaal ontvingen 81 aanvragers een bijdrage. Stichting Beschermers Stedelijk Museum Kampen kregen 9.000 euro voor het project 'Sprekend Verleden'

Maria Roosen | Maria's

Het Cultuur Innovatiefonds Provincie Utrecht is opgezet door drie overheden en vier fondsen uit de stedelijke regio Utrecht: provincie Utrecht, gemeente Utrecht, gemeente Amersfoort, K.F. Hein Fonds, Elise Mathilde Fonds, Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht en het Fentener van Vlissingen Fonds Cultuurfonds Overijssel ondersteunt 37 projecten in laatste kwartaal 2020. Het bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel heeft in het vierde kwartaal van 2020 € 150.350 euro toegekend aan 37 bijzondere natuur- en cultuurprojecten in de provincie. Buurgemeenten Staphorst, Zwolle en Steenwijkerland kunnen rekenen op een bijdrage REGIO - Corona-investeringsregeling voor kleine culturele initiatieven in Overijssel Het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft de afgelopen zes jaar ontzettend nauw samengewerkt met de provincie en een aantal woningbouwcorporaties in steden als Eindhoven en Den Bosch. We hebben, samen met de woningbouwcorporaties en de provincie Noord-Brabant, een aantal miljoenen geïnvesteerd in kunstprojecten om buurten op te knappen en de leefbaarheid te verbeteren Het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg (SHCL) is een campagne gestart om de vaandel- en vlaggencultuur van het Limburgse verenigingsleven digitaal in kaart te brengen. Verenigingen worden. Bernhard Cultuurfonds en provincie strooien geld. EINDHOVEN - Een flink aantal culturele instellingen uit de regio heeft subidie gekregen van het Prins Bernhard Cultuurfonds en het CultuurAmateurfonds van de provincie Noord-Brabant

 • Camera cursus.
 • Caravan huren Las Dunas.
 • Serum gezicht vitamine C.
 • Biografie Jan Lammers.
 • Snackbar Basic Papendrecht menu.
 • Priemgetallen.
 • Maïzena gezond.
 • Tjap tjoy.
 • Datum Kinderpostzegels 2020.
 • Warmste plek Spanje zomer.
 • De lekpot Loppem.
 • I AM HARDSTYLE Poland.
 • Rabatdelen zwart.
 • Koningin Victoria Wilhelmina.
 • Longshots wildstar.
 • The drovers dog amsterdam.
 • Stoelhoezen vrachtwagen Volvo.
 • Nether fortress 1.16 Finder.
 • The Best of Johnny Cash LP.
 • Verkleurd zilver schoonmaken.
 • Droge huid hond babyolie.
 • Rode pitahaya kopen.
 • Parochie vreren.
 • Duel Links farm deck.
 • Ongezouten pinda's ALDI.
 • Derivative rules.
 • Basisbehoeften Aardrijkskunde.
 • Custom voetbal.
 • Meerdaagse wandeltocht Andalusië.
 • Speciale tekens iPad extern toetsenbord.
 • Brocante Lille 2020 corona.
 • Heren riem 110 cm.
 • Wat kost een chalet bouwen.
 • WK Brazilië 2014.
 • Duit reisbureau.
 • Allergisch voor steigerhout.
 • Weer Cochem lange termijn.
 • D mannose.
 • CBS toerisme Amsterdam.
 • Messenslijper steen.
 • Donald Harris.