Home

Uitleg salarisschaal cao Ziekenhuizen

Salarisschalen Cao Ziekenhuizen (7.1.1) Inpassingstabel 2019-2021 Salaristabellen 1 januari 2021 Salaristabellen 1 januari 2020 Inpassingstabel 2017-2019 Salaristabellen 1 juli 2018 Salaristabellen 1 juli 2017 Salaristabellen 1 januari 201 De cao Ziekenhuizen kent 16 salarisschalen. Deze lopen van schaal 5 tot en met schaal 80. Iedere schaal bestaat uit een aantal treden en aan deze treden zijn salarissen gekoppeld. Op die manier kun je dus snel opzoeken wat je zou moeten verdienen in een bepaalde functie. Cao Ziekenhuizen salarisschalen. In een vacatureomschrijving staat vaak in welke salarisschaal de functie is ingedeeld Cao Ziekenhuizen 2019 - 2021 Op deze website vind je de officiële tekst en bijlagen van de Cao Ziekenhuizen 2019-2021 en de Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten (AMS) 2017-2019. Medewerkers HR & salarisadministratie kunnen inloggen om ook uitgebreide toelichtingen te lezen

16 april 2020 - De cao Ziekenhuizen 2019 - 2021 en de bijbehorende salaris- en inpassingstabellen zijn nu beschikbaar. In de cao zijn onder andere twee salarisverhogingen afgesproken, waarbij de eerste van 5 procent geldt per 1 januari 2020. De overige 3 procent wordt per 1 januari 2021 toegevoegd hierna te noemen cao-partijen, zijn een collectieve arbeidsovereenkomst (Cao Ziekenhuizen 2019-2021) aangegaan. Preambule Afspraken uit het onderhandelaarsresultaat van 14 december 2019 Looptijd De Cao Ziekenhuizen heeft een looptijd van 1 april 2019 tot 1 juli 2021. Salarisverhoging De salarissen worden per 1 januari 2020 verhoogd met 5% 14-12-2019 - Onderhandelingsresultaat CAO ziekenhuizen 2019 - 2021; 21-09-2017 - Tekst cao ziekenhuizen 2017 - 2019 beschikbaar; 16-05-2017 - Principeakkoord CAO ziekenhuizen 2017 - 2019; 07-05-2015 - Tekst CAO ziekenhuizen 2014 - 2016 beschikbaar; 02-04-2015 - Instemming werknemers met akkoord CAO ziekenhuizen 2014 - 201 Een salarisschaal maakt deel uit van een loongebouw. Dat zijn alle salarisschalen van één cao samen. Periodiek. Binnen de schaal ontvang je bij goed functioneren meestal jaarlijks een salarisverhoging, je verhuist dan naar de volgende trap van de schaal. Deze salarisverhoging wordt ook wel periodiek genoemd

Salarisschalen, premies & vergoedingen NVZ Cao Ziekenhuizen

Mijn vriendinwerkt in het ziekenhuis en gaat volgende maand een periodiek omhoog. Momenteel zit zij in aanloopschaal 24 met 5 functiejaren. Per november gaat zij haar 6e functiejaar in en mijn vraag is of zij daarmee aanloopschaal 24 verlaat en in functieschaal 25 receht komt en zo ja, in welke periodiek Cao Ziekenhuizen 2019 - 2021 Zoek in de website. Hoofdstuk. Partijen. Partijen. Preambule. Preambule; 1 Begripsbepalingen en werkingssfeer. 1.1 Begripsbepalingen; 1.1. Uitleg salarisschaal. Een salarisschaal maakt deel uit van een loongebouw of salarishuis. Dat zijn alle salarisschalen van één bedrijf samen. Zo'n schaal is opgebouwd uit een reeks bedragen van hoog tot laag die bij een of meerdere functie horen Inpassing in de salarisschaal vindt plaats op basis van al dan niet elders verkregen ervaring. 3. (Bijlage A van Cao Ziekenhuizen 1999-2001) daartoe aanleiding geeft, kan de werkgever besluiten in enig jaar géén dan wel op meerdere momenten in dat jaar een salarisverhoging toe te kennen Ziekenhuizen 2017 - 2019 Nieuws. 17-12-2019 Onderhandelaarsresultaat CAO Ziekenhuizen 2019-2021; 07-11-2018 Wijziging tekst CAO Ziekenhuizen 2017-2019; 07-06-2018 AVV CAO Ziekenhuizen 2018-2019; 01-12-2017 Wijziging tekst CAO Ziekenhuizen 2017-2019; 27-09-2017 Nieuwe tekst CAO Ziekenhuizen 2017-2019; 16-05-2017 Principeakkoord CAO Ziekenhuizen 2017-2019; 02-11-2015 Nieuwe tekst CAO.

Cao Ziekenhuizen 2019 - 2021; Onregelmatige dienst Onregelmatige dienst Hoofdstuk 9. Definitie. artikel 9.1. 1. Onder onregelmatige dienst wordt verstaan arbeid die volgens de arbeids- en rusttijdenregeling wordt verricht op de uren als vermeld in artikel 9.4 voor zover zij de 36 uur niet te boven gaan. 2. Voor de werknemer met een. Salarisschalen nieuwe Cao Ziekenhuizen 2017-2019; Salarisschalen nieuwe Cao Ziekenhuizen 2017-2019. Geplaatst op 01/08/2017, in categorie Algemeen . Inmiddels hebben de leden van de alle cao-partijen ingestemd met het principeakkoord voor de nieuwe Cao Ziekenhuizen. Daarmee is de Cao Ziekenhuizen 2017-2019 een feit

De nieuwe salarisschalen betekenen voor een medewerker in trede 3 van salarisschaal 45 een salarisverhoging van €2.420 per 1 juli 2017 naar € 2.468 per 1 juli 2018. Een medewerker in trede 8 van schaal 70 gaat van € 5.413 naar € 5.521. De cao ziekenhuizen 2017 - 2019 loopt nog tot en met 31 maart 2019 die in een salarisschaal voor een salaris is vermeld; salarisschaal: een als zodanig in een van de bijlagen van deze cao vermelde reeks van genummerde salarissen; umc: een openbaar of bijzonder academisch ziekenhuis, genoemd in onderdeel i, onder 1 en 2, van de bijlage van de WHW, dan wel het universitair medisch centrum waarvan he Alle cao-partijen hebben ingestemd met het principeakkoord voor de nieuwe Cao Ziekenhuizen. Daarmee is de Cao Ziekenhuizen 2017-2019 een feit. Het akkoord wordt nu uitgewerkt in de cao-tekst, maar de nieuwe salarisschalen zijn al wel beschikbaar

Cao Ziekenhuizen Looptijd 27 maanden met een salarisstijging van 8%. Gemiddelde structurele loonstijging is 3,55% (jaarbasis) excl. ORT. Cao gehandicaptenzorg Looptijd 30 maanden met een salarisstijging van 7.83%. Gemiddelde structurele loonstijging is 3,13% (jaarbasis) Cao VVT Looptijd 26 maanden met een salarisverhoging van 6,5% De Cao Ziekenhuizen regelt de arbeidsvoorwaarden van circa 200.000 medewerkers in de algemene ziekenhuizen en de categorale instellingen Bijlagen Nvz Cao Ziekenhuizen from cao-ziekenhuizen.nl Iedere schaal bestaat uit een aantal treden en aan deze treden zijn salarissen cao ziekenhuizen salarisschalen. In een vacatureomschrijving staat vaak in welke salarisschaal de functie is ingedeeld. 17,005 likes · 953 talking about this. Cao vvt salarisschalen 1 juli 2020 Duidelijk overzicht van de actuele cao en salarisschalen binnen zorg en welzijn, zoals de cao's ziekenhuizen, VVT en GGZ. Bijgewerkt tot en met 2021

Zo werkt het: de cao Ziekenhuizen en salarisschale

Hoofdstuk 9. Bevoegdheden ondernemingsraad, faciliteiten voor de bij deze cao betrokken vakbond ; Bijlage 1. Salaristabellen en inpassingstabel ; Bijlage 2. HR cyclus ; Bijlage 3. Overgangsprotocol PLB ; Bijlage 4. Klokkenluidersregeling ; Download CAO (pdf CAO Ambulancezorg.pdf CAO Gehandicaptenzorg.pdf CAO GGZ.pdf CAO Huisartsenzorg (voorheen Gezondheidscentra ).pdf CAO Jeugdzorg.pdf CAO Kinderopvang.pdf CAO Kraamzorg.pdf CAO Sociaal Werk, Welzijn en Maatschappelijke Dienstverleningf.pdf CAO VVT.pdf CAO Ziekenhuizen.pdf Salariswijziging per 1 januari 2020 Ambulancezorg.pd

Cao Ziekenhuizen 2019 - 2021 NVZ Cao Ziekenhuizen

 1. Je hebt vast weleens van salarisschalen gehoord. Maar wat zijn salarisschalen precies, hoe werken ze en hoeveel groei is er binnen die schalen mogelijk? Je hebt vast weleens van salarisschalen gehoord. Maar hoe werken ze en hoeveel groei is er binnen die schalen mogelijk? WorkJuice zocht het uit
 2. Cao VVT salarisschalen 1 juli 2020: Cao VVT lonen per FWG (functiegroep). Inclusief uitleg van functies en loonstijgingen. Lees hoe het werkt
 3. De tekst van het cao boekje van de nieuwe cao ziekenhuizen 2017 - 2019 is nu beschikbaar op de website. De cao heeft een looptijd van 1 januari 2017 t/m 31 maart 2019 en kent in die periode diverse salarisverhogingen en eenmalige uitkeringen
 4. der uren werken en haal je gezond je pensioen, als jongere krijg je eerder een (vaste) baan of een uitbreiding van je aantal uren
 5. Op de sectorpagina's van Ziekenhuizen lees je het laatste nieuws uit de sector en vind je jouw cao en contactpersonen. Meer over de sector Ziekenhuizen
 6. CAO Actueel. Communicatiebericht toelichting cao-delegatie 22 januari jl. Message from cao-delegation Januari 22 Umc's willen verbetering huidige cao 15 januari jl. Samenvatting dialoogsessies 8 januari 2021 Voortgang overleg cao-umc 11 december jl Cao-onderhandelingen umc's constructief van start 27 november jl
 7. Informatie over inhoud en toepassing van cao voor uitzendkrachten en vaste medewerkers

De CAO partijen hebben een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe CAO voor de medewerkers bij ziekenhuizen met een looptijd van 27 maanden. Het resultaat zal voorgelegd worden aan de achterban. Looptijd. 1 april 2019 t/m 30 juni 2021 . Salaris. 01-01-2020: 5 procent salarisverhogin Een salarisschaal heeft een minimum- en een maximum salaris en bestaat uit een aantal periodieken. Een periodiek is een extra bedrag boven het minimum van de salarisschaal. Bij goed functioneren, krijgt een ambtenaar elk jaar een periodiek erbij. Totdat hij aan het eind van zijn salarisschaal zit Ziekenhuizen 2014 - 2016 Nieuws. 17-12-2019 Onderhandelaarsresultaat CAO Ziekenhuizen 2019-2021; 07-11-2018 Wijziging tekst CAO Ziekenhuizen 2017-2019; 07-06-2018 AVV CAO Ziekenhuizen 2018-2019; 01-12-2017 Wijziging tekst CAO Ziekenhuizen 2017-2019; 27-09-2017 Nieuwe tekst CAO Ziekenhuizen 2017-2019; 16-05-2017 Principeakkoord CAO Ziekenhuizen 2017-2019; 02-11-2015 Nieuwe tekst CAO. De collectieve arbeidsovereenkomst (cao) regelt belangrijke zaken voor alle werknemers binnen een organisatie of een bedrijfstak. Een cao omvat namelijk allerlei afspraken tussen werknemers en werkgevers, bijvoorbeeld over je salaris. Maar goed begrijpen wat zo'n cao regelt en welk maandloon op jou van toepassing is, kan best ingewikkeld zijn CAO / sectoren Selecteer hieronder een CAO / sector voor uitgebreide informatie over de CAO per sector, volledige CAO-teksten, premie-overzichten en relevante links. De informatie op deze pagina's wordt continue bijgewerkt met de meest actuele informatie over de CAO

Beroepen per salarisschaal: Hieronder vind je het overzicht van de beroepen per salarisschaal. Dit biedt een handig overzicht wanneer je een beroeeuze wilt maken op basis van gewenste salariscategorie. Het salaris is zogezegd niet alles, maar is toch een belangrijke drijfveer waarvoor je werkt cao-ziekenhuizen.nl. Salarisschalen Cao Ziekenhuizen Uitleg salarisschaal. Een salarisschaal maakt deel uit van een loongebouw of salarishuis. Dat zijn alle salarisschalen van één bedrijf samen. Zo'n schaal is opgebouwd uit een reeks bedragen van hoog tot laag die bij een of meerdere functie horen Minimum en maximum salaris voor Receptionisten, algemeen - van € 1.361,56 tot € 2.849,65 per maand - 2021. Receptionisten, algemeen, ontvangen bezoekers, klanten of gasten en heten ze welkom, ze beantwoorden vragen en gaan in op verzoeken, zoals het maken van afspraken De Cao Ziekenhuizen heeft hier een speciale paragraaf aan gewijd in hoofdstuk 13. Voorbeelden van verlofvormen zijn: zwangerschaps- en bevallingsverlof, kraamverlof, zorgverlof en ouderschapsverlof. Meer weten over de Cao Ziekenhuizen? Bovenstaande arbeidsvoorwaarden zijn slechts een klein deel van wat beschreven is in de cao

CAO Ziekenhuizen 2019 - 2021 beschikbaar

1. CAO-partijen hebben een interpretatiecommissie ingesteld, die tot taak heeft de uitleg van CAO-artikelen, tegen de achtergrond van de gevoerde onderhandelingen, vast te stellen. 2. Iedere CAO-partij is bevoegd zich tot genoemde commissie te wenden. 3. Samenstelling, werkwijze en bevoegdheden van deze commissie zijn reglementair vastgelegd De uitleg van de CAO dient te geschieden aan de hand van de CAO-norm (zie o.m. HR 27 mei 2011, ECLI:NL:HR:2011:BQ0010). In aansluiting hierop overweegt de Hoge Raad dat lid 4 van de bijlage er toe strekt om werknemers met een hoog eindsalaris - ten minste 10% hoger dan het maximum eindsalaris van de in de CAO geregelde schalen - buiten de structurele salarisverhogingen te houden CAO Ziekenhuizen Wij bieden onze werknemers de arbeidsvoorwaarden conform de CAO Ziekenhuizen 2019-2021. Salaris In de CAO zijn functiegroepen vastgesteld met elk een bijbehorende salarisschaal. Functies in het ziekenhuis zijn volgens een functiewaarderingssysteem verdeeld over deze functiegroepen Cao-partijen willen werkgevers en werknemers stimuleren om grotere contracten overeen te komen. Zij zullen zich eveneens maximaal inspannen zodat aan het einde van de looptijd van deze cao 90 % van de in dienst zijnde werknemers een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd heeft. Jaarlijks zullen cao-partijen dit evalueren Cao jeugdzorg salarisschalen. De loonschalen in jeugdzorg zijn vastgelegd in de cao Jeugdzorg 2019-2020. De cao is afgesloten door Jeugdzorg Nederland, FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn en FBZ. Hieronder vind je meer informatie en handige links

hierna te noemen cao-partijen, zijn een collectieve arbeidsovereenkomst (Cao Ziekenhuizen 2011-2014) aangegaan. Preambule Looptijd De cao heeft een looptijd van 36 maanden: van 1 maart 2011 tot 1 maart 2014. Loonsverhoging De salarisschalen en de salarissen worden per 1 juli 2011 verhoogd met 1,0% Het FWG-systeem is een bewezen, betrouwbaar systeem in de gezondheidszorg, dat jaarlijks geactualiseerd wordt naar aanleiding van ontwikkelingen in functies. Het doel van toepassing van een functiewaarderingssysteem is dat hetzelfde werk op dezelfde manier beloond wordt. En dat concurrentie op arbeidsvoorwaarden zo veel mogelijk wordt voorkomen. Basis voor HR-beleid Voor een organisatie is het. Eenmalige cao-uitkering; Loontabel Wonen per 1 januari 2019; Loontabel Sport en Schoenen per 1 januari 2019; Loontabel Mode, Verf en Woninginrichting per 1 januari 2019; Loontabel Wonen per 1 juli 2018; Loontabel Sport en Schoenen per 1 juli 2018; Loontabel Mode, Verf en Woniniginrichting per 1 juli 2018; Uitleg loontabellen en loongebouw. Vergelijking salarisschalen Zorg cao's (najaar 2011) Maandsalarissen in de hoogste schaal van bepaald FWG FWG (ip-schaal) Ziekenhuizen (per 1-10-2011) Gehandicaptenzorg (per 1 -10 2011) 2011 VVT (op hele euro afgerond, per 1/7 ) GGZ (van 1/8 2011 incl. CAO-verhoging) 10 (ip 12) 1814 1830 1558 (ip 5) 182

Alle informatie over dé branchevereniging van de zorg. Goede Zorg doen we Samen, met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen Loonschalen zijn gebieden van een arbeidsloon, vaak binnen een bepaalde cao op basis van leeftijd en/of functieniveau. Een voorbeeld van een loonschaal kan zijn dat iedereen binnen deze loonschaal tussen de € 12 en € 14 per uur verdient. De meeste cao's hanteren loonschalen. Grote bedrijven hebben vaak ook loonschalen vastgesteld. Bij kleinere bedrijven die niet onder een cao vallen. Salarisschaal verpleegkundige. Het salaris van een verpleegkundige kan verschillen per werkveld of CAO en ook per instelling. Zo kan het zijn dan je als verpleegkundige in een instelling in de gehandicaptenzorg in FWG (functiewaarderingsgroep) 35 valt en in een algemeen ziekenhuis in FWG 45 De nieuwe cao Huisartsenzorg is definitief (juni 2019) en loopt van 1 maart 2019 tot en met 31 december 2020. De cao 2019-2020 is op 16 april 2020 algemeen verbindend verklaard (avv). CAO huisartsenzorg (1 maart 2019 t/m 31 december 2020) Salarisschaal cao huisartsenzorg (per 1 april 2020) De verhoging van de lonen is in [ De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) vertegenwoordigt de acht samenwerkende umc's in Nederland, als belangenbehartiger en als werkgever van ruim 75.000 mensen

CAO ziekenhuizen 2019 - 202

 1. CAO ziekenhuizen heeft volgens mij 10 treden per schaal, dus daar zit wat ruimte. Ik heb binnen de functiegroep de hoogste salarisschaal eruit weten te halen. Ook thuiswerken is een optie. Ook dagen van 9 uur is een optie. En dat samen scheelt flink in de reiskosten
 2. 2 Partijen kunnen overeenkomen de cao tijdens de looptijd te wijzigen. 3 Indien geen van de partijen uiterlijk 1 maand voor de datum waarop de cao eindigt de cao schriftelijk opzegt, wordt de duur steeds met 12 maanden verlengd. ARTIKEL 1.5 | KARAKTER VAN DE CAO Afwijken van deze cao is niet mogelijk, tenzij in een artikel anders is bepaald
 3. Download hier de CAO Gehandicaptenzorg 2019-2021. Gedrukte exemplaren van de CAO Gehandicaptenzorg 2019-2021 kunt u hier bestellen. PDF-Documen
 4. Salarisschalen CAO Ziekenhuizen. Als verpleegkundige val je onder de CAO Ziekenhuizen. Dit heeft als voordeel dat je - als je eenmaal weet in welke salarisschaal jouw functie is ingedeeld - precies kunt opzoeken hoeveel je verdient of gaat verdienen
 5. 17-12-2012 avv cao vvt 2012-2013 24-08-2012 Staking verpleeghuis personeel Osira Amsterdam en thuiszorg personeel Faveo Rotterdam 22-05-2012 Akkoord CAO VVT 2012-201

Video: Wat is een loongebouw, salarisschaal en periodiek? - Zorgwer

Hoe werken salarisschalen uit ziekenhuizen cao ? - salaris

De NVZ legt het onderhandelaarsresultaat voor een nieuwe Cao Ziekenhuizen aanstaande donderdag 19 december voor aan haar leden. Hopelijk kan het bestuur nog voor kerst besluiten dat de NVZ definitief akkoord is. In de komende weken raadplegen ook de werknemersorganisaties hun achterban. De nieuwe Cao Ziekenhuizen is pas een feit als de ledenraadplegingen van de NVZ en de werknemersorganisaties. April 2015 Cao-ziekenhuizen 2014-2016 Bijlage 7.1.1 Salarisschalen per functiegroep per 1 januari 2015 Functiegroep 5 Salarisschaal 5 0 1 1418 1 2 1445 2 3 147 Salarisschaal 2: € 1.596,44 - € 2.123,53. bode, medewerker repro, administratief medewerker, typist. Salarisschaal 3: € 1.665,29 - € 2.306,82. CAO overheid (gemeente) De meeste banen binnen de overheid kennen een duidelijk cao en daarmee dus een helder salaris In artikel 36 van de cao's Metaal en Techniek is een salarisgarantie vastgelegd. Dit houdt in dat als het functiehandboek ingevoerd wordt, dit in elk geval geen negatieve invloed heeft op je salaris, ook al wordt je in een hogere of lagere salarisgroep ingedeeld Een cao bestaat uit een verzameling van afspraken die geldt voor alle werknemers binnen een bepaald bedrijf of binnen een bepaalde bedrijfstak. In de gezondheidszorg kennen we bijvoorbeeld de cao ziekenhuizen, de cao vvt (Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg) en de cao UMC's. Waar je precies werkt, bepaalt onder welke cao je valt

Salarisschalen Intermediai

 1. Ja, alle cao's in de zorg en welzijn hebben een riante regeling voor onregelmatigheidstoeslag (ORT) die ook van toepassing is als je flexibele diensten via Zorgwerk werkt. Dit maakt werken in de avond, nacht, weekend en op feestdagen financieel gezien extra interessant
 2. Cao GGZ. Voor werknemers in dienst van een ggz-instelling die aangesloten is bij werkgeversorganisatie de Nederlandse ggz, geldt de Cao Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Het gaat om 85.000 werknemers. Op deze pagina kunt de Cao GGZ downloaden, vindt u relevantie informatie en krijgt u antwoord op de meest gestelde vragen over de Cao GGZ
 3. Salarisschalen CAO Gehandicaptenzorg 2019-2021 Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) is de brancheorganisatie voor instellingen in de gehandicaptenzorg. Ga naar hoofdinhou
 4. Het cao-akkoord is hiermee definitief. In juni 2019 werd dit akkoord bereikt tussen de onderhandelaars van de drie cao-partijen. Lees hier het bericht over het principe-akkoord. Aan de cao-teksten wordt momenteel nog gewerkt; de salaristabellen zijn al wel definitief

Salariëring en vakantiebijslag NVZ Cao Ziekenhuizen

 1. Deze cao loopt van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2018. Wat verdient een medewerker in de ziekenhuiszorg? In de CAO Ziekenhuizen 2017-2019 zijn de salarisschalen en de desbetreffende salarisbedragen per maand vastgelegd. Het maandelijkse loon van personeel uit een ziekenhuis staat uitgewerkt in hoofdstuk 7 van de cao. In de CAO.
 2. Salarisschalen Cao umc 2015-2017 LOAZ 14-10-2015 NFU-15.11988/MT/dvl - 9-10-2015. Bijlage A Salarisschaal 1 tot en met 5: Maandbedragen op basis van volledige arbeidsduur: salarisschaal: Salarisschaal 15 tot en met 18. Maandbedragen op basis van volledige arbeidsduur. salarisschaal
 3. Een loonsverhoging van 2,75 procent in negen maanden tijd, een eenmalige uitkering van 880 euro en nieuw personeel met een master komt in principe in salarisschaal 11. Dat zijn belangrijkste afspraken in de cao hbo 2020
 4. Berichten 04-12-2020 CAO Rijk 2020 (II) 16-10-2020 Akkoord over CAO Rijk 29-09-2020 Onderhandelingsresultaat CAO Rijk 26-06-2020 Bedragen CAO Rijk 2020 per 1 juli 2020 20-04-2020 Afspraken sociale partners sector Rijk n.a.v. de coronacrisis 04-12-2019 Bedragen CAO Rijk 2020 per 1 januari 202
 5. Vacatures Salarisschaal ziekenhuis in Geldrop. Werk zoeken binnen 266.000+ actuele jobs. Snel & eenvoudig. Beste werkgevers in Geldrop. Fulltime baan, parttime baan, tijdelijke baan. Competitief salaris. Vacature-alert. Werk vinden: Salarisschaal ziekenhuis - is makkelijk
 6. Uitleg loonschaal. Een loonschaal is opgebouwd uit een reeks bedragen van laag naar hoog. Vaak worden dit treden genoemd. Deze bedragen zijn bruto en op basis van een fulltime functie. Een loonschaal is onderdeel van een loongebouw of salarishuis. Alle organisaties of bedrijven met een CAO hebben een loongebouw
 7. Cao Ziekenhuizen 2008-2009 1 Cao Ziekenhuizen 2008-2009 21.801 WT NVZ_CAO Binnenwerk 2008-2009 Final.indd 1 24-07-2008 10:09:1

Salaris en Arbeidsvoorwaarden Ziekenhuizen 2017 - 2019

 1. Cao Ziekenhuizen Cao Ziekenhuizen Colofon Uitgever NVZ vereniging van ziekenhuizen Artikel Indeling in salarisschaal Artikel Toepassing salarisschalen Artikel Herindeling van reeds ingedeelde functies Artikel Periodieke verhogingen Artikel Gratificatie die tot taak heeft de uitleg van cao-artikelen, tegen de achtergrond van de.
 2. Cao Ziekenhuizen Cao Ziekenhuizen Cao Ziekenhuizen Colofon Uitgever NVZ vereniging van Artikel Indeling in salarisschaal Artikel Toepassing salarisschalen Artikel Herindeling van reeds ingedeelde functies Artikel Periodieke verhogingen Artikel die tot taak heeft de uitleg van cao-artikelen, tegen de achtergrond van de.
 3. hierna te noemen cao-partijen, zijn een collectieve arbeidsovereenkomst (Cao Ziekenhuizen 2011-2014) aangegaan. Preambule Looptijd De cao heeft een looptijd van 36 maanden: van 1 maart 2011 tot 1 maart 2014. Loonsverhoging De salarisschalen en de salarissen worden per 1 juli 2011 verhoogd met 1,0%
 4. Een salarisschaal is onderdeel van een salarishuis. Dit zijn alle salarisschalen samen binnen een bedrijf. De bedragen in de salarisschalen zijn altijd brutobedragen voor een fulltime functie. Deze schalen verschillen vaak per sector en verschillen ook nog eens per bedrijf. Daarnaast hebben veel sectoren een CAO
 5. Het Catharina Ziekenhuis heeft zeer goede arbeidsvoorwaarden voor haar werknemers. Alleen tevreden medewerkers kunnen zichzelf overtreffen. Bij het Catharina Ziekenhuis ontvang je een salaris dat conform de CAO Ziekenhuizen naar leeftijd en ervaring wordt ingeschaald. Een fulltime dienstverband bestaat uit een zesendertig-urige werkweek

Per 1 januari wordt een vriendin als het goed is bevorderd naar een hogere salarisschaal (binnen de huidige functie). Het salaris wordt hierop natuurlijk aangepast, maar ze weet niet hoeveel en ook ik snap de regeling niet helemaal. Er staat: Het salaris in de nieuwe salarisschaal wordt vastgesteld op de periodiek die volgt na het naasthogere bedrag in de nieuwe salarisschaal ten opzichte van. Tergooi is gebonden aan de Cao Ziekenhuizen. Bekijk de Cao Ziekenhuizen 2017 - 2019; Huisregels. Gastvrijheid, respect en veiligheid staan bij Tergooi hoog in het vaandel. Samen met u zorgen we er daarom aan de hand van huisregels graag voor dat Tergooi een prettige omgeving is voor iedereen Eerste 2 uur: 0,78 procent x 2.000 euro = 15,60 euro (per uur) De toeslag is het verschil tussen 15,60 euro en 12,14 euro = 3,46 euro (per uur) Dit krijg je dus per uur uitbetaald. Voorbeeld bij een bruto vierwekensalaris van 1.900 euro. Een normaal uur is 0,658 procent van het vierwekensalaris: = 12,50 euro 0314-329911 In het Slingeland Ziekenhuis staan zo'n 1.600 medewerkers voortdurend klaar om patiënten kwalitatief hoogwaardige zorg te verlenen. Hierbij staan professionele behandelingen, een vriendelijke bejegening, korte wachttijden, goede voorzieningen en volledige informatie over de behandelingen aan de patiënt voorop

Onregelmatige dienst NVZ Cao Ziekenhuizen

Salarisschalen nieuwe Cao Ziekenhuizen 2017-2019 - NVD

24 april 2009, Cao Ziekenhuizen: Onderhandelingsresultaat 23.53 uur Looptijd De cao heeft een looptijd van 24 maanden: van 1 maart 2009 tot 1 maart 2011. Loonsverhoging De salarisschalen en de salarissen worden per 1 juli 2009 verhoogd met 1%. Per 1 juli 2010 worden de salarisschalen en de salarissen verhoogd met 1%. Eindejaarsuitkerin Ziekenhuizen vragen opnieuw om extra geld, anders dreigen zij in de problemen te komen door de nieuwe cao. Marco Visser 16 december 2019 , 1:00 Hoera, een nieuwe cao, juichten vakbonden en.

In het ziekenhuis is het mogelijk om nog meer te verdienen omdat zij een andere CAO hanteren. Het salaris van een doktersassistente ligt volgens de CAO huisartsenzorg van 2012 tussen de € 1747,- en € 2458,- bruto per maand, exclusief 8% vakantietoeslag Loonsverhoging. In het akkoord is een structurele loonsverhoging opgenomen van in totaal 8%; 5% per 1 januari 2020 en 3% per 1 januari 2021. Ook ontvangen alle ziekenhuismedewerkers die onder de Cao Ziekenhuizen vallen een eenmalige uitkering van 1200 euro bruto (naar rato van het dienstverband over 2019) De Cao Apotheken heeft een looptijd van 1 mei 2017 tot en met 30 april 2019. Contact. Helpdesk Arbeidszaken Maandag t/m vrijdag 11.00 - 17.00 uur (070) 373 72 71 arbeidszaken@knmp.nl. Vorige en volgende in Arbeidszaken: Arbeidsovereenkomsten Arbeidsrecht Op de hoogte. trede 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 H2 H1 P SA TOIO 0 1.681 1.716 1.750 1.791 1.858 1.992 2.261 2.579 2.835 2.709 3.637 4.406 5.039 5.294 5.740 6.218 6.

De NVDA is gesprekspartner in de cao Ziekenhuizen. De NVDA oefent invloed uit op de wensen en eisen aan werknemerskant en dus voor de doktersassistenten die werkzaam zijn in een ziekenhuis. De NVDA is hiervoor aangesloten bij NU'91. De cao Ziekenhuizen geldt voor 190.000 werknemers in circa 90 ziekenhuizen. Cao 2020 CAO ziekenhuizen 2020 Bericht [ Een hogere salarisschaal dan de salarisschaal die bij uw functie hoort is niet mogelijk. Verschil salaris en bezoldiging. In de arbeidsvoorwaarden komen de begrippen salaris, bezoldiging, toelagen en toeslagen voor. Uw salaris is het bedrag van de salarisschaal dat aan u wordt toegekend Inkoop Ziekenhuizen vacatures. Inkoper (m/v), Apothekersassistent (m/v), Assortimentscoördinator en meer op Indeed.co Nieuws CAO Ziekenhuispersoneel Zwaarbevochten akkoord ziekenhuis-cao: 8 procent loon erbij in twee jaar Na maanden van ruzie en actie hebben de ziekenhuizen en de vakbonden afgelopen nacht een cao-akkoord bereikt voor ziekenhuismedewerkers

Alle informatie over CAO's en Salarissen binnen Zorg en Welzijn t/m heden indien afgesloten Duidelijke uitleg waarom alle corona maatregelen echt nodig zijn. #flattenthecurve https://youtu.be/6rqpRq7nkO Het Catharina Ziekenhuis is een modern, gastvrij, topklinisch opleidingsziekenhuis. Landelijk staan we bekend om onze hooggespecialiseerde zorg bij kanker en hartziekten. Regionaal hebben we een leidende positie op de behandeling van overgewicht en nierfalen

cao umc 2018-2020 per 1 januari 2019 nr Bruto Salarisschaal nr Netto Schaal 12345678a8(b)9a9(b)1011a1112131415161718Schaal 1 1.693 0 1 1.478 2 1.730 0 2 1.510 3 1.767 10 3 1.541 4 1.806 110 4 1.573 5 1.842 21 5 1.599 6 1.879 322 0 6 1.617 7 1.916 42 7 1.638 8 1.958 533 1 8 1.659 9 2.014 6430 9 1.689 10 2.074 54 21 10 1.719 11 2.146 654 11 1.75 1 Onderhandelaarsakkoord Cao Ziekenhuizen Preambule Toekomst Cao Ziekenhuizen Cao-partijen hebben in het overleg over wijziging van de Cao Ziekenhuizen stilgestaan bij de veranderende omstandigheden in de branche en de gevolgen daarvan voor de aard en inhoud van de huidige overeenkomst. Zowel van werkgeverszijde als door de vakorganisaties zijn voorstellen gedaan om op de ontwikkelingen in de.

Op basis van je functie in de kinderopvang wordt je ingedeeld in een salarisschaal, iedere salarisschaal bestaat uit een aantal tredes. Het schema van matrixfuncties en salarisschalen volgens de CAO Kinderopvang is als volgt In het helpcenter vind je voor alle zorg-cao's een overzicht van de geldende ORT-percentages. Binnen cao's Verpleeg- en Verzorgingshuizen & Thuiszorg, Gehandicaptenzorg en Geestelijke Gezondheidszorg gelden onderstaande toeslagpercentages:. Onregelmatigheidstoeslag (ORT) is een toeslag op je brutoloon dat je ontvangt wanneer je een dienst werkt buiten de gangbare werkdagen en (kantoor)tijden De collectieve arbeidsovereenkomst voor de sociale werkvoorziening (CAO SW) loopt van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2018. In deze cao hebben de werknemersorganisaties (FNV Overheid en CNV Overheid) en werkgever (VNG) afspraken gemaakt over de arbeidsvoorwaarden, zoals loon, werktijden, vakantie en scholing Vacatures Salarisschaal ziekenhuis in Den Haag. Werk zoeken binnen 246.000+ actuele jobs. Snel & eenvoudig. Beste werkgevers in Den Haag. Fulltime baan, parttime baan, tijdelijke baan. Competitief salaris. Vacature-alert. Werk vinden: Salarisschaal ziekenhuis - is makkelijk

Cao Ziekenhuizen 2011-2014. Functiegroep 80. salarisschaal. salarisschaal * de jeugdschaal vervalt per 1 januari 2014. 112. 55. Functiegroep 65. Functiegroep 40 * de jeugdschaal vervalt per 1. deze CAO vallende thuiszorgorganisatie hebt gewerkt en daar eenzelfde functie hebt uitgevoerd in dezelfde salarisschaal dan wordt de verworven periodiek bij je vorige werkgever in je nieuwe functie gehandhaafd. Artikel 3.2A Waardering en beloning Hulp bij het Huishouden 1 Vacatures Salarisschaal ziekenhuis in Ede. Werk zoeken binnen 270.000+ actuele jobs. Snel & eenvoudig. Beste werkgevers in Ede. Fulltime baan, parttime baan, tijdelijke baan. Competitief salaris. Vacature-alert. Werk vinden: Salarisschaal ziekenhuis - is makkelijk Lezers die nadere informatie of uitleg van cao-teksten of over wettelijke bepalingen willen, kunnen terecht bij de cao-partijen - werknemers bij hun werknemersor- ganisatie (zie voor telefoonnummers bladzijde 89 van deze cao) en werkgevers bij hun werkgeversorganisatie GGZ Nederland (zie voor e-mailadres bladzijde 89 va

Omdat ik al een aantal jaren op dezelfde functiegroep en salarisschaal staat wil ik graag uitzoeken hoe dit zit. Kan iemand mij vertellen waar ik uitleg kan vinden hoe dit is opgebouwd of hoe dit kan worden bepaald voor de installatiebranche kleinmet.. Per 1 maart 2019 beëindigde InEen de Cao Gezondheidscentra/AHG. De CAO gezondheidscentra is op 1 juni 2019 overgegaan in de CAO Huisartsenzorg. De NVDA was, voordat de cao werd opgeheven, rechtstreeks gesprekspartner in de onderhandelingen van de Cao Gezondheidscentra voor de doktersassistenten die werkzaam zijn in gezondheidscentra. Zie ook FAQ cao Vergoeding contributie NVD 11.10 overwerk (cao art. 4.12 1 t/m 4) / meerwerk (cao art. 4.12.5) 32 11.11 standby dienst 32 11.12 feestdagencompensatie 32 11.13 overgangsregeling 33 12. salarisschalen 2012 34 bijlage onderhandelaar akkoorden 3 Meer over de zorg-cao Ziekenhuizenbaas Ad Melkert: 'Verpleegkundigen verdienen een volwaardige plaats aan de bestuurstafel' . In de zorg staken is staken met de pieper in de zak.. Het piept en kraakt in de zorg, nu ziekenhuizen niet meer mogen groeien. Van de helft van alle handelingen die artsen uitvoeren in Nederlandse ziekenhuizen, is niet bewezen dat de patiënt er baat bij heeft Lees hier de volledige (juridische) tekst van de CAO Gehandicaptenzorg 2019-2021. Downloaden en bestellen. U kunt de CAO Gehandicaptenzorg 2019-2021 of een voorgaande versie hier downloaden en/of bestellen. Toelichtingen op CAO-artikelen. Bij veel artikelen in de CAO zijn toelichtingen beschikbaar

Deze maand nieuwe salarisschalen ziekenhuizen van kracht

Cao-partijen zijn op 5 december 2018 tot een onderhandelingsresultaat gekomen voor een nieuwe Cao Apotheken 2017-2019. Deze zijn opgenomen in deze Cao. Ook hebben cao-partijen de volgende procesafspraken gemaakt die gedurende de looptijd van de Cao nader worden uitgewerkt: Ov De CAO VVT geldt voor zo'n 400.000 medewerkers en bevat landelijke afspraken over arbeidsvoorwaarden zoals salaris, pensioen, vergoedingen, toeslagen en verlof. Daarnaast biedt de CAO VVT ruimte voor maatwerk. De CAO VVT 2019-2021 is algemeen verbindend verklaard (avv). Download hieronder de cao-VVT 2016-2018. Publicaties. Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Verpleeg-, Verzorgingshuizen, Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg 2016 - 2018; De cao is ook als app gratis beschikbaar voor Android en iPhone. Bezoek met uw mobiele telefoon of tablet de Google Playstore of de Apple Store om de app 'CAO VVT' te.

Salarisschalen nieuwe Cao Ziekenhuizen

Noordwest Ziekenhuisgroep is een topklinisch ziekenhuis voor patiënten in Noordwest-Nederland. Dichtbij als het kan en verder weg wanneer dat moet Cao Kinderopvang 2018-2019. De cao liep van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019

 • HORNBACH Douchecabine.
 • Roest van glas verwijderen.
 • Nokvorsten prijs.
 • Zundert Trappist.
 • Culture Club Frontman.
 • Saxofoons Amsterdam.
 • Romantisch hotel aan zee.
 • Leuke Ideeën voor tv meubel.
 • COPD testen fysiotherapie.
 • Düsseldorf groothandel kleding.
 • Grootste geitenras.
 • Parkeren Hoorn vergunninghouders.
 • Hartstichting mkb.
 • Slapende haarzakjes activeren.
 • Zelf rolgordijnen maken.
 • Cartoon Network Ben 10.
 • Van horen zeggen spreekwoord.
 • Hitman's Bodyguard review.
 • Zwartepiet.
 • Review vw New Beetle.
 • Katten verjagen met azijn.
 • Hoofd Zweinstein.
 • Zilverhof MOL Menu.
 • Verdovende oogdruppels.
 • Ria Money Transfer tarieven.
 • RBL behandeling.
 • Demokraten Deutschland.
 • Live Klok Achtergrond.
 • Verkiezingen Georgia.
 • Flapoorstickers baby review.
 • IPS download.
 • Messenger contact verwijderen.
 • RIVM stikstof.
 • Goku Super Saiyan Blue.
 • 24MX.
 • Naam brits koningshuis.
 • Sportclubs Noordwijk.
 • Naadloos ondergoed heren.
 • Strong Annabelle kopen.
 • Eten en Weten drinken.
 • Hifi vragen.