Home

Sportwetenschappen 2de graad

2de graad: Sportwetenschappen - Bernardustechnicu

 1. OUD - 2de graad ASO, Sportwetenschappen (SP) Profiel van de leerling. Je hebt de aanleg, de studie-ijver en het doorzettingsvermogen om het pakket wiskunde, wetenschappen en talen aan te kunnen. Je kan grote leerstofgehelen verwerken, structureren en instuderen
 2. Sportwetenschappen is ideaal voor wie houdt van een wetenschappelijk experiment, voor wie nieuwsgierig, leergierig én sportief is. Je krijgt een brede algemene basis aangeboden met nadruk op wetenschappen (fysica, biologie, chemie en wiskunde)
 3. 2de graad aso 11 Sportwetenschappen D/2006/0279/026 4.3 Vakgroepwerking Een goede vakgroep valt op door een hecht informeel en formeel werkverband. De groep streeft naar effectieve samenwerking en gezamenlijke ontwikke ling van visie, leerinhouden, dida ctische aanpak en evaluatievormen

Sportwetenschappen KS Dies

OUD - 2de graad ASO, Sportwetenschappen (SP) Mariagaarde

 1. g met deductief, empirisch en probleemoplossend leren vanuit de kernwetenschappen biologie, chemie en fysica
 2. g met deductief, empirisch en probleemoplossend leren vanuit de kernwetenschappen biologie, chemie en fysica
 3. Sportwetenschappen combineert beide. In deze richting kan je instromen vanuit het tweede jaar Moderne wetenschappen en Grieks-Latijn of Latijn als je voor de basisvakken gemiddeld 65% behaalde en voor wiskunde ongeveer 70%. De opleiding in Sportwetenschappen bereidt je rechtstreeks voor op de gelijknamige studierichting in de derde graad
 4. Sportwetenschappen | Deel 1 Hierop volgende opleidingen Sportwetenschappen | Deel 2. Te behalen certificaten Naam certificaat Oriënteringsattest 2de Graad ASO Wetenschappen-Sport Voorwaarden behalen certificaat Slagen voor de volledige 2de graad (3de en 4de jaar secundair onderwijs).
 5. Master of professionele bachelor. Een abstracte studierichting zoals 'Sportwetenschappen' is een ideale voorbereiding op hoger onderwijs. Of je nu voor een master of een professionele bachelor gaat, met dit type studierichting kan je beide opleidingen aan
 6. 2de graad ASO Sportwetenschappen. Tijdens de sportlessen op onze school komt een brede waaier van traditionele sporten aan bod in diverse disciplines, gaande van atletiek over gymnastiek tot de gekende balsporten. Onze school beschikt hiervoor over een moderne en pas gerenoveerde sporthal. Tweemaal per week trekken we bovendien naar het zwembad
 7. Instromen na het 2de leerjaar kan vanuit elke basisoptie van de A-stroom (Grieks-Latijn, Latijn, moderne wetenschappen of techniek-wetenschappen). Na de tweede graad kun je naadloos verder in de richting sport-wetenschappen; je kunt ook kiezen voor een andere studierichting (vb. wetenschappen-wiskunde), want je hebt de zelfde wiskundige en wetenschappelijke vooropleiding genoten

2de graad: Sport. In Sport kan je jouw energie kwijt tijdens de negen uren sport, aangevuld met een pakket wetenschappen en een basis wiskunde. Studieprofiel. Het studiepakket is minder theoretisch en wetenschappelijk dan dat van sportwetenschappen (ASO) Al vanaf de eerste graad is ons pedagogisch project doordrongen van een sportieve mentaliteit. In de studierichting sportwetenschappen krijgen de leerlingen een wetenschappelijke vorming met sport als motivator. Lessentabel 2de graad. Derde graad

Sportwetenschappen Topsport-Natuurwet.(*) Topsport-Economie(*) Econom. Wetenschappen Humane Wetenschappen Steinerpedagogie (*) Yeshiva (*) / Taal en Communicatie Toerisme Onthaal en recreatie / OV1 Opleidingsvorm gericht op MATRIX SECUNDAIR ONDERWIJS 3e GRAAD Flex 2de graad. Op GO! atheneum Boom zijn er voor alle studierichtingen 2de graad, uitgezonderd voor de studierichting Sportwetenschappen en Handel, twee lestijden FLEX per week voorzien. Voor de studierichting Sportwetenschappen en Handel is er één FLEX-uur In de eerste graad biedt GO! middenschool Den Brandt (Boom - Aartselaar -Niel) u een ruim aanbod studierichtingen binnen de A-stroom en een B-stroom. Klik op www.msboom.be GO! atheneum Boom biedt u een ruime keuze aan in zowel ASO als TSO richtingen DERDE GRAAD. ASO - Economie. ASO - Humane wetenschappen. ASO - Latijn. ASO - Sportwetenschappen. ASO - Wetenschappen - wiskunde. TSO - LO en sport. TSO - Secretariaat - talen. TSO - STEM techniek - wetenschappen. BSO - Verkoop. ZEVENDE JAAR Ontwerpleerplannen 2de graad secundair onderwijs. 15 december 2020. Op 1 september 2021 start de modernisering secundair onderwijs in het eerste leerjaar van de tweede graad. Die modernisering combineert een vernieuwing van de structuur van het studieaanbod met een vernieuwing van het curriculum

> 3de graad ASO Sportwetenschappen. Belangrijk: leerlingen die deze richting willen volgen, moeten deelnemen aan de vaardigheids- en conditieproef! Zij dienen ook een medisch attest voor te leggen. Meer info over deze instapproeven (data, verwachtingen, inschrijving) en het medisch attest vind je hier Richtingen 2de en 3de graad. Economie Economie en wiskunde openen vele deuren. - Thibault Bulinckx. Sportwetenschappen Mijn droom? Later als kiné de Rode Duivels helpen winnen! - Honoré Mpakaniye. Latijn In de lessen Latijn leer je veel meer dan alleen een taal

Sportwetenschappen 2e graad - Sport- en Handelsschool Turnhou

Vijfde jaar Zesde jaar; Algemene vakken: Esthetica: 1 uur: 1 uur: Geschiedenis: 2 uur: 2 uur: Godsdienst: 2 uur: 2 uur: Nederlands: 4 uur: 4 uur: Seminarie: 2 uur: 2. Sportwetenschappen; Sportwetenschappen. Over deze studierichting. 2e graad - aso. 3e graad - aso Een gezonde geest in een gezond lichaam is jouw motto. Je bent ruimdenkend en sportief en je wilt een brede algemene vorming combineren met sport op hoog niveau About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators. LESSENTABEL 2de GRAAD LO en SPORT Levensbeschouwing 2 Aardrijkskunde 1 Engels 2 Frans 2 Geschiedenis 1 Nederlands 4 Wiskunde 3 Biologie 1 Chemie 1 Fysica 1 Ploegsporten 2 Individuele sporten 4 Keuzesporten 4 Sportwetenschappen 3 Leren Leren 1 Vrije ruimte 2 Totaal 34 Ploegsporten: Elke zes weken wordt een andere sport aangeboden: badminton 2de jaar A. Sportwetenschappen (algemeen/voetbal) Andere opties 2A (behalve Latijn) blijven ook mogelijk; 2de en 3de graad so. Lichamelijke Opvoeding en Sport tso; Andere aso-/tso-richtingen; Hoger onderwijs. Masteropleiding; Bacheloropleidin

Je hebt in de eerste graad zeer goede resultaten behaald voor algemene vakken en lichamelijke opvoeding. Je wilt een gezonde geest in een gezond lichaam verder ontwikkelen. Je belangstelling gaat uit naar wiskunde, wetenschappen en sport 2de & 3de graad. Wetenschappen & sportwetenschappen Lessentabel. Inschrijven vanaf 19 april. Joni Schoofs (6SPWE) Ik vind de richting sportwetenschappen heel interessant, omdat je veel leert over het menselijk lichaam. Je leert ook hoe ons lichaam functioneert tijdens het sporten SPORTWETENSCHAPPEN. Welke leerlingen volgen deze richting? Wiskunde is een belangrijk ondersteunend basisvak. Er is ook een aanbod economie en Duits vanaf de 3de graad. Welke zijn de specifieke vakken? • Sport: balsporten, atletiek, zwemmen, ritmiek, gymnastiek,. MATRIX SECUNDAIR ONDERWIJS 3e GRAAD 16 maart 2017 - (*): niche-opleidingen / (°): deze richtingen kunnen ook aangeboden worden binnen BuSO OV4 Finaliteit Doorstroom Dubbele finaliteit (doorstroom / arbeidsmarkt) Finaliteit Arbeidsmarkt BuSO beschermd arbeids Lessentabel 2de graad Sportwetenschappen 3SPW 4SPW optie omni/wet optie omni/wet BASISVORMING Aardrijkskunde 1u 1u 1u 1u Engels 3u 3u 3u 3u Frans 3u 3u 3u 3u Geschiedenis 2u 2u 2u 2u Levensbeschouwelijk vak 2u 2u 2u 2u Nederlands 4u 4u 4u 4u SPECIFIEK GEDEELT

Video: 2de graad ASO Sportwetenschappen - BimSe

Lessentabellen 2de graad ASO Sportwetenschappen 3de jaar: 4de jaar: Vak: Uren/week: Uren/week: Levensbeschouwing: 2u. 2u. Aardrijkskund Sportwetenschappen (SW4) SW biedt een optimale sportieve en wetenschappelijke vorming! Sportwetenschappen (SW) is de opleiding voor de sportieve wetenschappers. Een stevig pakket wiskunde, biologie, chemie en fysica wordt gecombineerd met zes uur sport Voor sportwetenschappen hoeven deze momenteel enkel in de 3de graad aan bod te komen. Nieuwe eindtermen ? 2de graad.

Logische vooropleidingen zijn de 2de graad ASO Sportwetenschappen, Wetenschappen of Wetenschappen-topsport. Andere vooropleidingen zijn mogelijk, maar worden best individueel bekeken. Lessentabel van de tweede en derde graad Sportwetenschappen ASO 1ste jaar 2de jaar 1ste jaa Lessentabel 2de graad - ASO. Overzicht van de verschillende vakken en het aantal uren dat de leerlingen krijgen in het derde en vierde jaar. Lessentabel tweede graad - derde en vierde jaar GO! Atheneum Mortsel. Heb je aanleg voor sport? Ben je geïnteresseerd voor wetenschappen? Dan zit je goed bij ASO sportwetenschappen

SPORT sportwetenschappen 2de graad een verantwoorde spelorganisatie en het leidinggeven en omgaan met groepen Chemie 2 Fysica 2 De tweede graad Sportwetenschappen krijgt een logisch vervolg in de derde graad aso De sporttechnische aspecten worder er uitgediept en de samenhang met de wetenschappelijke context krijgt extra veel aandacht. 2de en 3de graad ASO: 2de graad: 3de graad: studiegebied Algemeen secundair onderwijs: Latijn-wiskunde-6: studiegebied Sport: Sportwetenschappen-5: 2de en 3de graad KS Sportwetenschappen . De meeste algemeen vormende studierichtingen beogen uitsluitend kennis en inzicht, ter voorbereiding van latere studies. Sportwetenschappen combineert een volledig aanbod wetenschappen, wiskunde en talen met 5u. sport per week

1STE GRAAD 1ste leerjaar A. 27 u. algemene vorming + 5 u. op basis van interesses: Moderne Talen Wetenschappen STEM Sportwetenschappen Lichamelijke opvoeding en Sport. Voor lessentabellen eerste jaar, klik hier. 2de jaar A met volgende basisopties: Moderne Talen en Wetenschappen Economie en Organisatie STEM Wetenschappen Sportwetenschappen De studierichtingen sportwetenschappen, moderne talen- Aanpak matrix 2de en 3de graad Met betrekking tot de tweede graad werd in het verleden reeds de evolutie ingezet naar inhoudelijk bredere richtingen (bv. plant, dier en milieu of basismechanica) Sportwetenschappen Eigenheid: interessante combinatie van sport en wetenschappen en wiskunde in de 2de graad heb je evenveel uren wetenschappen en wiskunde als in de studierichting wetenschappen sport is belangrijk voor je persoonlijkheidsontplooiing, zowel fysiek als op motorisch en sociaal vlak sportwetenschappen met 6 u wiskunde (3de graad) i Sportwetenschappen (SPW) Vanuit de A-stroom in de 1ste graad naar 2de graad: 32 3de graad: 32 7de jaar: 34. Lessenrooster. Verzorging - Voeding. Vanuit de A-stroom of B-stroom in de 1ste graad naar VERZORGING - VOEDING Sportwetenschappen 2de graad Economie Keuzepakket Talen Keuzepakket Wiskunde Vakken 3de jaar 4de jaar 3de jaar 4de jaar godsdienst 2 2 2 2 Nederlands 4 4 4 4 Frans 5 4 4 4 Engels 3 3 3 2 Duits - 1 - 1 economie 4 4 4 4 aardrijkskunde 1 1 1 1 biologie 1 1 1 1 chemie 1 1 1 1 fysica 1 1 1

Na de derde graad heb je vele mogelijkheden om verder te studeren in het hoger onderwijs (professionele en academische bachelor en master), vooral in de gebieden wetenschappen en sport (L.O. en bewegingswetenschappen, kinesitherapie, biologie, chemie, ) Brede eerste graad Een brede vorming, waarbij we je verschillende talenten of je belangstelling, zoveel mogelijk aanspreken, vinden we zeer belangrijk. Het aanbod aan keuzemodules is dan ook zeer ruim Vanaf schooljaar 2021-2022 starten wij met sportwetenschappen* in het 5e jaar en moderne talen* in het 3e jaar. Door de uitrol van de modernisering in de tweede graad is het momenteel niet mogelijk lessentabellen aan te bieden voor de tweede en derde graad Sportwetenschappen (SW6) SW biedt een optimale sportieve en wetenschappelijke vorming! Sportwetenschappen (SW) is de opleiding voor de sportieve wetenschappers. Een stevig pakket wiskunde, biologie, chemie en fysica wordt gecombineerd met zes uur sport

Bloedverwantschap is de relatie tussen 2 personen van wie de 1 van de ander afstamt. Bijvoorbeeld ouder en zoon. Dit heet ook wel rechte lijn. Of 2 personen die niet van elkaar afstammen maar wel een gemeenschappelijke voorouder hebben. Bijvoorbeeld broer en zus. Dit heet ook wel zijlijn 2de graad Sportwetenschappen; 2de graad Lichamelijke opvoeding en Sport; 3de graad Sportwetenschappen; 3de graad Lichamelijke opvoeding en Sport; 2de graad Restaurant en keuken; 3de graad Grootkeuken; 3de graad Grootkeuken duaal < Terug naar het schema van ons studieaanbod . Gebruikers Sportwetenschappen. Wetenschappen. Wiskunde. Topsport (ASO/TSO) Studieprofiel, met profielcomponenten, waarin de algemene kenmerken van een wetenschapsdomein worden geconcretiseerd. S. panningsvelden. 7 februari 2020. ALLE ET en SPET gevalideerd. Modernisering SO -2de en 3de graad

sportwetenschappen Agnetencollege Pee

Het specifieke gedeelte bepaalt het profiel van de opleiding. De opbouw ervan volgt per finaliteit een eigen logica. Zo bestaat het specifiek gedeelte voor de 2de graad in de doorstroomfinaliteit uitsluitend uit de cesuurdoelen van de specifieke eindtermen en bestaat dat gedeelte in de dubbele finaliteit zowel de doelen die leiden tot beroewalificaties als de cesuurdoelen van de specifieke. Het Heilig-Hartinstituut werkt vanuit een visie gebaseerd op vier pijlers: onderwijs, schoolcultuur, studiebegeleiding, christelijke identiteit

Hieronder een volledig overzicht van de te gebruiken leerplannen vanaf september. Er zijn enkel wijzigingen in de richting Sportwetenschappen A-stroom en aso-kso-tso1ste graad - D/2008/7841/004 - eerste leerjaar A en 2de leerjaar2de graad - D/2010/7841/022 - aso-kso-tso3de graad - D/2008/7841/039 - aso-kso-tso3de graad - D/1995/0279/099 - kso-tso (3de leerjaar)B-stroom e Sportwetenschappen - 3de Graad. Sportwetenschappen - 3de Graad. 2020 Centrum; Studiekeuze Omschrijving. Heb je interesse en aanleg voor sport én wetenschappen? Wil je wetenschappelijke kennis, vaardigheden en attitudes inzetten om bijvoorbeeld advies voor een gezonde levensstijl te formuleren, een optimale revalidatie te ontwikkelen of. LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS LICHAMELIJKE OPVOEDING SPORT derde graad aso in Sportwetenschappen BRUSSEL D/2017/13.758/001 September 2017 (vervangt leerplan D/2006/0279/027) in Sportwetenschappen 3 de graad Derde graad; Sportwetenschappen. Deze studierichting is geschikt voor sportieve leerlingen met aanleg voor wetenschappen. In deze richting ligt de nadruk vooral op het technische van de sport, maar wordt er ook aandacht besteed aan het ontwikkelen van een positief zelfbeeld en goede sociale relaties.. Sportwetenschappen is een breed algemeen vormende doorstromingsrichting waarin de leerlingen zich specifiek voorbereiden op een academische of professionele bacheloropleiding in toegepaste medische, paramedische of bewegingswetenschappen. Ook heeft de leerling vlot toegang tot andere opleidingen

Sportwetenschappen - VHSI sterk in handel en spor

De logische vooropleiding is de tweede graad Sportwetenschappen, maar je kan ook instromen uit elke andere ASO-richting. Instromen vanuit een TSO- of KSO-richting is een stuk moeilijker omdat er een grote achterstand is voor wiskunde, wetenschappen en talen 3de graad ASO Sportwetenschappen. Tijdens de sportlessen op onze school komt een brede waaier van traditionele sporten aan bod in diverse disciplines, gaande van atletiek over gymnastiek tot de gekende balsporten. Onze school beschikt hiervoor over een moderne en pas gerenoveerde sporthal. Tweemaal per week trekken we bovendien naar het zwembad 2de graad tso bouwwetenschappen Bouwwetenschappen richt zich naar jongeren met een ruime interesse voor het bestuderen, het ontwerpen en het realiseren van bouwconstructies. Het is een eerder theoretische richting met veel aandacht voor wiskunde en technologie

Sportwetenschappen - 2de Graad - Centrum Athen

2de graad. Finaliteit DOORSTROOM. 3 & 4 ECO. 3 & 4 GL. 3 & 4 HUWE. 3 & 4 LAT. 3 & 4 WET. 3 & 4 HA. 3 & 4 EM. 3 & 4 IW. 3 & 4 STW. 3 & 4 TW. DUBBELE Finaliteit. 3 & 4 ET. 3 & 4 HT. 3 & 4 MT. Finaliteit ARBEIDSMARKT. 3 & 4 BM. 3 & 4 EI. 3 & 4 HO. 3 & 4 HZ. 3 & 4 VV. DOORSTROOM ECO: Economie GL: Grieks-Latijn HUWE: Humane Wetenschappe sportwetenschappen vanaf 01/09/2022 doorstroom en arbeidsmarkt taal & cui-tui-jr stem land- en tuinbouw economie & organisatie maatschappij & wei-zijn sport bouw- bouw- en houtkunde en houtkunde 2de graad 3de graad 7de ja.ar 2de graad 3de graad 7de jaar 2de graad 3de graad 7de jaar 2de graad 3de graad 7de jaar 2de gra.ad 3de graad 7de jaar 2de. Don Bosco Groot-Bijgaarden | Brusselstraat 283 - 1702 Groot-Bijgaarden | 02 466 55 79 | administratie@donboscogb.b Deze studierichting sluit in de derde graad aan op de studierichtingen moderne talen - wetenschappen, moderne talen - wiskunde, wetenschappen - sport of wetenschappen - wiskunde. Mits het volgen van inhaallessen is het mogelijk over te stappen naar economie-moderne talen, economie-wiskunde of humane wetenschappen sportwetenschappen*, humane wetenschappen met sport en lo en sport Vanaf 1ste jaar kunnen leerlingen extra sport kiezen in de talentacademies. Vanaf de 2de graad kiezen ze vanaf schooljaar 2021-2022 voor Sportwetenschappen of Lichamelijke Opvoeding en Sport in TSO

Onderscheid leerplannen basisvorming 2de graad. Referentienummer: Cur-20201116-16 Verschenen: 16/11/2020. Overzicht nieuwe leerplannen 2de graad. Referentienummer: Cur-20201116-17 Verschenen: 07/01/2021. Traject nieuwe leerplannen 2de graad. Referentienummer: Cur-20201117-3 Regio. Regio Antwerpen; Regio Limburg; Regio. Mogelijkheden na de 2de graad BSO Basismechanica optie Centrale verwarming en sanitaire installaties: De 3de graad BSO Centrale verwarming en sanitaire installaties met o.a. in het 5de jaar het plaatsen van sanitaire toestellen, hemelwaterinstallaties, gasinstallaties en gastoestellen, centrale verwarmingsinstallaties en cv-ketels (zowel plaatsen, elektrisch aansluiten en afregelen komen aan bod) Je krijgt in de 2de graad ASO ook minimaal 4 lestijden wiskunde. Als je in de 1ste graad klassieke talen met basisoptie Latijn gekozen hebt, dan stroom je in de 2de graad door naar Latijn aso. Kiezen voor de 2de graad Latijn is een uitdagende keuze. Je bestudeert verder de Romeinse samenleving en cultuur

OUD - 2de graad ASO, Sportwetenschappen (SP) | Mariagaarde

Overzicht studieaanbod 2de en 3de graad. Talentenschool Turnhout > Overzicht studieaanbod > Overzicht studieaanbod 2de en 3de graad. Tweede en derde graad. Talentenschool Turnhout biedt een breed studieaanbod aan met zowel studierichtingen ASO, TSO als BSO, zowel zachte als harde sector Op 1 september 2021 start de modernisering van het secundair onderwijs in het eerste leerjaar van de tweede graad. De leerlingen die in het schooljaar 2020-2021 in het tweede leerjaar van de eerste graad les volgen, kiezen volgend schooljaar normaal gezien een studierichting die aansluit op de gevolgde basisoptie Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 12 feb 2020 om 12:00. De tekst is beschikbaar onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen, er kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn.Zie de gebruiksvoorwaarden voor meer informatie. Wikipedia® is een geregistreerd handelsmerk van de Wikimedia Foundation, Inc., een organisatie zonder winstoogmerk Derde graads brandwonden zijn in tegenstelling tot eerste en tweede graads niet pijnlijk. Dit komt doordat de zenuwen zover zijn beschadigd dat ze geen prikkels meer doorgeven. De derde graads brandwond kan wel pijnlijk zijn, maar dit komt doordat rondom deze brandwond vaak tweede en eerste graads verbranding is ontstaan

Richtingen 2de en 3de graad. Business Management. Lichamelijke Opvoeding en Sport. Sociale en Technische Wetenschappen. Elektromechanica. Mechanische Technieken. Techniek - Wetenschappen. Richtingen enkel vanaf de 3de graad. Chemie. IT & netwerken. Mechanische Vormgevingstechnieken. Vliegtuigtechnieken ASO - tweede graad derde en vierde jaar Economie (optie moderne talen) De richting economie met optie moderne talen richt zich tot leerlingen met een grote.. ASO - 2e graad - Basisvorming en specifiek gedeelte Wetenschappen, Wetenschappen-topsport en Sportwetenschappen 3 AV Fysica (1e jaar: 2 lestijden/week, 2e jaar: 2 lestijden/week) BEGINSITUATIE Alle leerlingen die de tweede graad aanvatten, hebben de leerplandoelstellingen van het vak natuur-wetenschappen van de eerste graad (A- stroom) bereikt GEMODERNISEERDE 2DE GRAAD: voor het 3de jaar vanaf schooljaar 2021-2022, voor het 4de jaar vanaf schooljaar 2022-202 Curriculumdossiers Stoomcursus nieuwe eindtermen en leerplannen eerste graad Ondersteunende materialen basisopties eerste graad Stoomcursus modernisering 2de en 3de.

In het tweede jaar van de eerste graad waren er nog 25 uren gemeenschappelijk. In de tweede graad variëren ze van 20 tot 27 uren. De resterende uren bepalen de specifieke eigenheid van de studierichting. Studierichtingen. Het Onze-Lieve-Vrouwecollege biedt volgende studierichtingen aan in de 2de graad: Grieks-Latijn (met 5u wiskunde 1 . GEACTUALISEERDE MATRIX 2. DE. GRAAD SECUNDAIR ONDERWIJS (*) = niche-opleiding . Finaliteit Doorstroom. Dubbele finaliteit (doorstroom / arbeidsmarkt KTA Brugge, dé school voor Engineering, Sports, Art & Design, People en Business

GO! Malle :: Atheneum :: Tweede graad - Hout

Sportwetenschappen (2de graad (3de jaar) - in aanvraag

Voor deze vakken is een voorkennis vanuit de 1ste graad vereist. In de 2de graad zal je je kennis van de klassieke talen verder uitbreiden, vooral wat betreft woordenschat en grammatica, maar wel zoveel mogelijk aan de hand van teksten. Stilaan raak je ook meer vertrouwd met de Romeinse en Griekse samenleving en cultuur. 3.4 Moderne tale 2DE GRAAD - ASO - DOMEIN STEM. De richting Natuurwetenschappen bereidt je rechtstreeks voor op de volgende studierichtingen in de derde graad: Wetenschappen-wiskunde en Moderne talen-Wetenschappen. Andere ASO-richtingen kunnen ook, maar vereisen dat je je bijwerkt voor de hoofdvakken 2de graad Keuze ASO Latijn met Wiskunde of Talen Economie met Wiskunde of Talen Humane wetenschappen Wetenschappen met Wiskunde Sportwetenschappen TSO Handel met Informatica Lichamelijke Opvoeding. - 2de graad - 3de graad. En daarna kiezen maar! Studieaanbod. 1ste graad. 2de graad. 3de graad. Nieuws. jan 7, 2021. De Koninklijke Vlaamse Chemische Vereniging reikt jaarlijks haar KVCV-prijzen uit aan de meest verdienstelijke afstuderende studenten in de verschillende chemische richtingen in het hoger onderwijs

2de graad (3de en 4de leerjaar) Sportwetenschappen

Lessentabel 2de graad ASO. Tweede graad - Economie (4u wiskunde) Tweede graad - Economie (5u wiskunde) Tweede graad - Wetenschappen. Tweede graad - Economie (4u wiskunde) Tweede graad Economie (4u wiskunde) 3e jaar: 4e jaar: Tweede graad — basisvorming: Nederlands: 4u: 4u: Frans: 4u: 4u: Engels: 3u: 2u: Wiskunde: 4u: 4u: Economie: 4u: 4u 2de graad ASO Het Algemeen Secundair Onderwijs garandeert je een algemene opleiding in de breedste zin van het woord. In iedere studierichting wordt hier een basispakket aangeboden dat je in staat moet stellen je behoorlijk voor te bereiden op je latere studiekeuze aan de hogeschool of de universiteit 2de graad: Studieaanbod Wetenschappen. Home. 2de graad: Studieaanbod Wetenschappen. Wat leer je? Je krijgt in onze tweede graad (het derde en vierde jaar) een sterke, brede basis in wetenschappelijk denken en handelen aso - 2de graad - humane wetenschappen. Toelichting In deze studierichting kan je kiezen voor 2 verschillende leerwegen wiskunde. In leerweg 4 (LW4) krijg je 4 lesuren wiskunde, in leerweg 5 (LW5) krijg je 5 lesuren. Gedragswetenschappen. Je bestudeert menselijk gedrag en je verkent de sociale werkelijkheid

Deze samenvatting bevat al de te kennen leerstof voor het vak Fysica 2de graad ASO van de examencommissie Brussel. Af en toe wordt er ook verwezen naar bijvoorbeeld filmpjes om de leerstof beter onder de knie te krijgen. Bron: Quark 3.2 en Quark 4. 2de graad ASO. In de tweede graad van GO! Atheneum Vijverbeek Asse bieden wij volgende ASO-richtingen aan: economie, Latijn, humane wetenschappen en wetenschappen. Het Algemeen Secundair Onderwijs (ASO) heeft een uitgesproken doorstromingsfunctie Aardrijkskunde 2de graad: oefenexamen en andere opdrachten & huiswerk voor aardrijkskunde, Humane wetenschappen. Dit document bevat allerlei vragen over het 3de en 4de middelbaar aardrijkskunde. Dit is gemaakt met behulp van de boeken van de uitgeverij Zenit. Je. 1. 2de graad Moderealisatie en Presentatie 2. • opleiding verkoopster en retoucheuse in de mode- en textieldistributie • medewerker in een productieatelie Na de 2de graad stroom je best door naar de 3de graad ASO Humane wetenschappen. Als je het keuzepakket met 4u Economie hebt gekozen, kan je ook doorstromen naar Economie-moderne talen in de 3de graad. Economie-wiskunde kan ook, maar dan dien je wel extra inspanningen te leveren voor het vak Wiskunde

Sportwetenschappen Heilig Hartinstituut Heverle

Bowlen met de 2de graad. Jump to. Sections of this page. Accessibility Help. Press alt + / to open this menu. Facebook. Email or Phone: Password: Forgot account? Sign Up. See more of Tweede graad internaat Sint-Rembert on Facebook. Log In. or. Create New Account. See more of Tweede graad internaat Sint-Rembert on Facebook. Log In Wetenschapepn in Gent. 2de graad ASO op Nieuwen Bosch Humaniora Gent

Sportwetenschappen Deel 1 - Vrij Instituut voor

Studierichtingen - 2de graad In de tweede graad maken leerlingen keuzes naargelang hun mogelijkheden en interesses. In het Hartencollege Secundair Onderwijs • Weggevoerdenstraat kies je voor Latijn, Grieks-Latijn, Wetenschappen, Humane Wetenschappen of Economie 1ste graad . Keuzegedeelte ; Basisoptie A-stroom ; Basisoptie B-stroom ; 2de graad . Sociale - en technische wetenschappen ; Verzorging - Voeding ; Humane Wetenschappen (DO) Maatschappij en Welzijnswetenschappen (DG) Maatschappij & Welzijn (D/A) Zorg en Welzijn (A) 3de graad

GO! Malle :: Atheneum :: Tweede graad - Sportwetenschappen

Welkom in de tweede graad. Welkom in de tweede graad. Issuu company logo. Close. Try. Features Fullscreen sharing Embed Statistics Article stories Visual Stories SEO 3de graad ASO latijn-wiskunde Latijn-moderne talen Latijn-Wetenschappen Economie-moderne tale

Het Leerlabo start daltontijd in tweede graad ASO en TSO

Grafische Media | 2de graad TSO In de tweede graad krijg je een brede grafische basisopleiding. Je leert werken met professionele grafische software en je mag een echte drukpers bedienen. Op die manier ervaar je stap voor stap het hele proces van ideeschets tot drukwerk.. 1. Regina Mundi 2de GRAAD HANDELCentrum2de GRAAD HANDEL 2. Regina MundiCentrum WELKE LEERLINGEN?2de jaar: Optie Handel HANDEL2de jaar: Andere leerlingen 3. STUDIERICHTINGSPROFIELRegin KEUZEVAKKEN 2DE GRAAD ASO (2019-2020) Keuze 1 (2u) Keuze 2 (2u) verkennend: Deze vakken geven leerlingen de kans te proeven van een bepaald vak. ICT (groep 1 en groep 2) (max 20 lln/groep) (*) Informatica (groep 1 en groep 2) (max 20 lln/groep) (*) Sport (groep 1 en groep 2) (max 20 lln/groep) (X 2de GRAAD: WETENSCHAPPEN-STEAM. Wat mag je verwachten van deze richting? Voor de leerlingen uit de eerste graad Wetenschappen-Steam heeft de school een mooi en logisch vervolg in de tweede graad. In deze richting krijg je dezelfde theoretische basis als in de richting Wetenschappen, maar de lessen krijgen een iets andere insteek 2de graad. De studierichting Ondernemen en IT (Handel) is een doorstroomrichting met het doel om verder te studeren in het hoger onderwijs. In principe kan iedere jongere instromen in deze studierichting die geslaagd is in het 2de leerjaar A In het 1ste en 2de jaar kreeg je al een goed beeld van wat je interesseert en wat je minder goed ligt. De 2de graad bereidt je voor op de studiekeuze die je in de 3de graad zal maken. De richting Wetenschappen focust niet louter op wetenschappen: talen, geschiedenis, economie en cultuur komen evengoed aan bod

 • Pampers maat 5 Etos.
 • Messenslijper steen.
 • Luxe vitrage.
 • Tulpen schilderen met acrylverf.
 • Komkommer bewaren.
 • Düsseldorf groothandel kleding.
 • Inderm Lotion Kruidvat.
 • Leuke adresjes De Haan.
 • Epipremnum aureum n'joy.
 • Instagram opgeslagen foto's verwijderen.
 • Confucius 551 bc 479 bc.
 • NLT module Ruimte voor de rivier antwoorden.
 • Goedkoopste noveenkaarsen.
 • Colouring page.
 • Prinsessen cape Carnaval.
 • Cruella de Vil.
 • Positieve bekrachtiging.
 • Hoeveel supervulkanen zijn er.
 • Leon Mazairac Instagram.
 • Cake Smash shoot Eindhoven.
 • Zompig 4 letters.
 • Italië Magazine 2019.
 • Altviool en viool verschil.
 • Nabil Amzieb broer.
 • De evolutie Wikikids.
 • Grand Hyatt Dubai TUI.
 • Garbanzo io.
 • Powerbeats Pro update.
 • Sam Sam menukaart.
 • Porsche Boxster occasion.
 • Luville kerstboom.
 • Soorten raketten.
 • Atletiek Zemst.
 • Warcraft 3 Reforged.
 • Twitch chat bot spammer.
 • TUI hotel Caloura Azoren.
 • Sims 4 zeemeermin worden.
 • Waarom is suiker slecht voor je tanden.
 • Sam pooltafel.
 • Banaan/ei pannenkoek afvallen.
 • Sporthart afbouwen.